Totuuden jälkeisen ajan tutkimiseen apurahoja

Julkaistu 31.3.2017 - 13:29

Historiantutkija Heikki Kokko sai ainoana Tampereen yliopiston tutkijana rahoitusta Helsingin Sanomain Säätiöltä, kun se jakoi yli puoli miljoonaa euroa tutkimushankkeisiin, joiden kohteena on totuuden jälkeinen aika.

Kokko sai 59 800 euroa tutkimukseen, jonka aiheena on ”Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä”.

Sanomain säätiön apurahan sai 14 hanketta. Hakemuksia tuli 74, ja niiden yhteenlaskettu hakusumma oli yli viisi miljoonaa euroa. Säätiön hallitus piti hankkeita erittäin korkeatasoisina. Hakemuksia saatiin mm. filosofian, politiikan tutkimuksen, journalismin ja historian aloilta.

Apurahoja myönnettiin sekä tieteelliseen tutkimukseen että journalistisiin hankkeisiin. Suurin yksittäinen apuraha, 106 300 euroa, myönnettiin Turun yliopiston dosentin Arttu Saarisen johtamalle tutkimukselle, jossa selvitetään puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä ja luottamusta mediaan.

Toisen suurapurahan, 99 240 euroa, sai Laurean ammattikorkeakoulun hanke, jossa tutkitaan tekoälyä viestin luotettavuuden arvioijana. Hanketta johtaa yliopettaja Jyrki Suomala.

Muissa tuetuissa hankkeissa tutkitaan mm. vastamedioiden toimintaa Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi tukea myönnettiin näyttely- ja tietokirjaprojekteihin.

Kaikki myönnetyt apurahat