Trumpin ydinsopimuspäätös yllyttää Iranin ääriaineksia

Julkaistu 9.5.2018 - 17:20
Väyrynen ja Hajipour
Tarja Väyrynen osallistui toukokuun alussa Teheranissa kansainväliseen seminaariin, jonka aiheena oli positiivinen rauha. Kuva: Leena Wilkman

Professori Tarja Väyrynen arvioi, että Yhdysvaltain vetäytyminen Iran-sopimuksesta kiristää myös Euroopan kauppaa

Teksti: Heikki Laurinolli

Yhdysvaltain päätös vetäytyä Iranin ydinasesopimuksesta aiheuttaa kielteisiä seurauksia kaikkien mahdollisten skenaarioiden mukaan.

Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori Tarja Väyrynen arvioi, että negatiiviset seuraukset voivat näkyä myös Euroopassa kaupankäynnin kiristymisenä. Iranissa tavallisten ihmisten arki kovenee ja ääriainekset saavat puhtia.

Donald Trumpin päätös luopua Iranin ydinsopimuksesta vaikuttaa ennen kaikkea kauppaan, joka vuonna 2015 tehdyllä sopimuksella vapautettiin. Nyt Yhdysvallat aikoo lisätä Iranin kauppapakotteita tai ottaa vanhat pakotteet uudelleen käyttöön.

– Euroopan kannalta haaste tulee siitä, että Trump on uhannut sanktioilla myös eurooppalaisia firmoja, jotka jatkavat kauppaa Iranin kanssa. Trump pystyy ja pyrkii kiristämään kauppapakotteilla myös eurooppalaisia, Väyrynen sanoo.

Yhdysvaltain pakotteet hyydyttäisivät koko maailmankauppaa, kun ne kohdistuisivat myös monikansallisten yritysten toimintaan.

Ääriainekset voivat
nousta Iranissa

Ydinsopimuksesta luopuminen asettaa Iranin hankalaan tilanteeseen. Maan koulutettu yläluokka on hyvin avomielinen muutoksille ja odottaa maan sisäistä uudistumista. Sopimuksesta luopuminen on isku sitä ja maan presidenttiä vastaan, joka on esiintynyt sopimuksen takuumiehenä.

– Iranin presidentiltä menee ikään kuin luotto. Tämä mahdollistaa ääriaineksen eli erilaisen fundamentalismin nousun Iranissa, Väyrynen sanoo.

Presidentti Hassan Ruhani menettää kasvonsa siinä mielessä, että hänen kykynsä tehdä uskottavia ja kansainvälisesti pitäviä sopimuksia asetetaan kyseenalaiseksi. Tämä yllyttää maan sisäistä valtakamppailua ja antaa jalansijaa islamilaiselle nationalismille.

Molemmat osapuolet
menettivät kasvonsa

Donald Trump on aikonut neuvotella uusiksi Iranin ydinsopimuksen, jota hän pitää nykymuodossaan viallisena.

Tarja Väyrynen arvioi, että tällaisessa tilanteessa neuvotteluista tulisi äärimmäisen vaikeat.

– Kun yksi osapuoli vetäytyy, niin toinen osapuoli menettää kasvonsa kansainvälisen yhteisön silmissä. Vastapuolta ei pidetä nyt luotettavana. Tosi vaikeat neuvottelut. Mistä ne siellä neuvottelisivat, Väyrynen kummastelee.

Molemmat purkautuneen sopimuksen osapuolet ovat Väyrysen arvion mukaan menettäneet nyt kasvonsa. Trump on menettänyt kasvonsa kansainvälisen yhteisön silmissä ja Iranin kohtalaisen moderaatti presidentti on menettänyt kasvonsa iranilaisten silmissä.

Ei edistä neuvotteluja
Pohjois-Korean kanssa

Trump on aloittamassa ydinaseneuvottelut Pohjois-Korean kanssa samaan aikaan, kun se irtisanoutuu sopimuksesta Iranin kanssa. Tarja Väyrynen arvioi, että Pohjois-Korean neuvottelut voivat nyt kallistua molempiin suuntiin.

– Trump koplasi puheessaan nämä kaksi asiaa yhteen sillä tavalla, että hän vetäytyy toisesta mutta etenee toisella rintamalla. Sehän on tällaista kansainvälispoliittista signalointia, Väyrynen sanoo.

Hän epäilee, onko Trumpilla enää uskottavuutta neuvottelijana. Pohjois-Korea voi nyt ajatella, että Yhdysvaltain kanssa tehdyt sopimukset eivät pidä.

– Pohjois-Korea voi ajatella, että tässä tehdään sopimusta, josta toinen osapuoli voi vetäytyä ja että tämän osapuolen kansa ei voi neuvotella tällaisista asioista. Iran-päätös on riski Pohjois-Korean prosessille. Ei voi automaattisesti ajatella, että tämä edistää sitä.

Pettymys
iranilaisille

Tarja Väyrynen osallistui toukokuun alussa Teheranissa kansainväliseen seminaariin, jonka aiheena oli positiivinen rauha.

– Iranissa oli hyvin odottava tunnelma. Ilmassa oli täysin aistittavissa, että tätä odotetaan. Ihmiset kysyivät meiltä suoraan, mitä eurooppalaiset ajattelevat Iranista. Luulen että tämä päätös oli heille aikamoinen pettymys. Se tulee varmasti muuttamaan alueellista dynamiikka siellä, Väyrynen sanoo.