TUP avoin kirja: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen

Julkaistu 9.1.2017 - 11:31

Syväjärvi & Pietiläinen: Inhimillinen ja tehokas sote-johtaminenAntti Syväjärven ja Ville Pietiläisen toimittama uutuusteos Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen (TUP 2016) kokoaa yhteen ajankohtaisen keskustelun sosiaali- ja terveysjohtamisesta ja uudistamisen tarpeesta. Kirja lähestyy alan johtamisen murrosta verkostojen, rakenteiden, vuorovaikutuksen, ammatillisen asiantuntijuuden, tietokulttuurin, työn mielekkyyden, monimuotoisuuden ja kokemuksellisuuden näkökulmista.

Inhimillisesti tehokasta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista pidetään helposti ajatuksellisena paradoksina, koska inhimillinen ja tehokas koetaan usein toisilleen vastakkaisiksi ulottuvuuksiksi. Molemmille on kuitenkin nähtävissä selkeä tilaus uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tehokkuutta ei voida loputtomiin kasvattaa lisäämällä henkilöstön kiirettä ja juoksemista ilman, että ennen pitkää syyllistytään inhimillisyyden ryöstöviljelyyn. Tehokkuutta on kuitenkin oikeutettua vaatia julkisin ja yhteisin verovaroin rahoitetuissa palveluissa. Kirja tarjoaa oivalluksia siihen, kuinka inhimillisyys ja tehokkuus voidaan samanaikaisesti huomioida hyvässä sosiaali- ja terveysjohtamisessa.

Teoksen kirjoittajat edustavat alan kotimaista tutkimuksen kärkeä, mutta kirjoitustyylissä painotetaan käytännön johtamistyön tukemista.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Kirja tullaan julkaisemaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa.

Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Inhimillinen ja tehokas sosiaali ja terveysjohtaminen

Lisätietoja:
Professori Antti Syväjärvi, p. 0400 606244, antti.syvajarvi@ulapland.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, Kati.Maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press