Tutkijat ja taiteilijat purkavat jakolinjoja

Julkaistu 18.1.2016 - 14:47
Arja Rosenholm ja Anni Kangas

Arja Rosenholm ja Anni Kangas kyseenalaistavat myös oman tapansa tutkia ja tuottaa tietoa. He haluavat oppia uutta yhteisissä työpajoissa taiteilijoiden kanssa. Kuva: Jonne Renvall

Uusi tutkimushanke kaataa idän ja lännen kahtiajakoa

Tutkijat ja taitelijat ryhtyvät purkamaan idän ja lännen kahtiajakoa uudessa Tampereen yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa.

– Tämä on kokeileva hanke. Meitä kiinnostaa tutkia, mitä tutkijat ja taiteilijat voivat oppia toisiltaan tiedon tuottamisen kautta, sanoo tutkimushankkeen vetäjä, kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori Anni Kangas.

Suomalaiset ja venäläiset tutkijat ja taiteilijat tuottavat yhteisissä työpajoissa performansseja, maalauksia, kirjallisuutta ja muuta taidetta. Luvassa on toimintaviikkoja ja tapahtumia Suomessa ja Venäjällä. Mukaan pääsee myös joukko Tampereen yliopiston opiskelijoita.

Koneen säätiö myönsi viime joulukuussa 64 440 euron apurahan tähän hankkeeseen osana Rohkeat avaukset -teemakokonaisuutta. Hankkeen aihepiirejä ovat maahanmuutto ja monikulttuurisuus sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymykset.

Tutkijatkin taiteilijoiksi

Roolit voivat vaihtaa paikkaansa niin, että tutkijatkin lupaavat heittäytyä taiteilijoiksi.

– Me kyseenalaistamme myös oman tapamme tehdä tutkimusta. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoina me olemme usein tekemisissä lopputuotteen kanssa. Nyt me menemme yhteiseen tilaan kirjailijoiden kanssa, kertoo Venäjän kielen ja kulttuurin professori Arja Rosenholm.

Anni Kangas ja Arja Rosenholm eivät vielä tiedä, millaista taidetta he itse hankkeessa tekisivät. Kangas aikoo ainakin politiikan tutkijan roolissaan selvittää taiteen roolia maailmanpolitikassa.

Pönötyspatsaista arjen tasolle

Taide Suomen idänsuhteissa tuo mieleen pysähtyneisyyden ajan Maailmanrauha-patsaan ja Luottamus-elokuvan. Nyt niistä pyritään eroon.

– Kylmän sodan idänsuhteiden hoitamiseen liittynyt taide pönkitti idän ja lännen eroa. Kaiken maailman pönötyspatsaat vahvistivat valtasuhteita. Me haluamme purkaa niitä. Yritämme herätellä molempien yhteiskuntien kriittistä potentiaalia emmekä tuudittaudu siihen, miten asiat nyt ovat, Anni Kangas sanoo.

Hankkeen kohteena eivät ole Venäjä tai Suomi erikseen vaan näiden yhteiskuntien yhteiset piirteet.

– Tilanne on muuttunut sitten rauhanpatsaiden, vaikka uusiakin rajoja ollaan pystyttämässä. Meidän projektimme haastaa tämäntyyppistä kahtiajakoa, Rosenholm jatkaa.

Tasa-arvo ei toteudu Suomessakaan

Suomalainen tapa puhua feminismistä pönkittää vastakkainasettelua, jos se toistaa ajatusta, jonka mukaan Suomessa on tasa-arvo mutta Venäjältä se puuttuu. Tutkijat haluavat kääntää kriittisen katseensa myös suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Suomessa on tietyllä tasolla tasa-arvo, mutta löytyy niitä ongelmakohtiakin. Vaikka Venäjällä tilanne on toisin, niin osa taiteilijoista on hyvin radikaaleja sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksissä. Venäläisten kysymykset tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta voivat koskettaa myös meidän kipupisteitämme. Ei se toimi vain niin, että Suomessa on tasa-arvo ja Venäjällä ei, Anni Kangas sanoo.

Pakolaiskriisi on nostanut ruumiillisuuden ja sukupuolen kysymykset ajankohtaisiksi. Arja Rosenholm on havainnut, että Suomessa poliittiset päätökset seksualisoidaan nyt herkästi, kun puhutaan maahanmuutosta ja suomalaisista arvoista.

– Kannattaa myös miettiä, millaisia poliittisia, moraalisia ja etnisiä merkityksiä raiskauksiin ja seksuaaliseen häirintään liittyvä puhe pitää sisällään. Ei voida lähteä siitä, etteikö meillä olisi seksuaalista häirintää omastakin takaa. Ei kannattaisi luoda vastakkainasettelua tämän kautta, Rosenholm sanoo.

Anni Kangas hämmästelee Väestöliiton viimeaikaisia puheenvuoroja, jotka näyttävät hätähuudolta perinteisen heteronormatiivisen parisuhteen puolesta. Samaan aikaan hankkeessa mukana olevat venäläistaiteilijat tekevät lyhytelokuvia, jotka kyseenalaistavat parisuhteen sukupuolirooleja.

– Suomessa käydään keskustelua parisuhteesta termein, missä on selkeät mies- ja naisroolit. Me voimme hakea tähän kriittistä pintaa ja tunnistaa sokeita kohtia.

Viralliset kanavat eivät tätä rahoittaisi

Projekti eroaa perinteisestä tutkimushankkeesta niin paljon, että se tuskin olisi saanut rahoitusta virallisten kanavien kautta. Tutkijat kiittelevätkin Koneen säätiötä, jota ilman hanke olisi jäänyt toteuttamatta.

– En usko, että esimerkiksi Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaisi mitään tämäntyyppistä. Onhan se ihan fakta, koska ne sanovat etukäteen, mitä ne haluavat. Niiden tavoitteena on päätöksenteon ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaaminen, Anni Kangas sanoo.

Arja Rosenholm lisää, että hanke tuo kriittisen ulottuvuuden tiedekeskusteluun ja tieteen tekemisen edellytyksiin.

– Jos meidän täytyy tehdä soveltavaa tutkimusta ja hyödyttää vain talouselämää, niin mistä me saisimme rahoitusta tällaiselle projektille, joka yrittää miettiä yhteiskunnallisia prosesseja ja erilaisen tiedon tuottamista kriittisestä näkökulmasta? Tämä jäisi täysin pimentoon.

Tutkijat ulos muurin takaa

Hanke on kriittinen kannanotto akateemiseen tiedontuotantoon, joka palvelee kansainvälisten erikoisjulkaisujen pieniä lukijakuntia.

– Siksi meillä on erilaisia action-viikkoja, että me haluamme tuoda nämä asiat eri lailla julkisuuteen. Jos me kirjoitamme Jufo-kolmoskategorian juttuja, jotka ovat siellä maksumuurien takana, niin eivät ne tule samalla tavalla kommentoitaviksi. Ehkä taiteilijoilla on erilainen valmius luoda julkiseen tilaan jotakin. Siitä me haluamme oppia, Anni Kangas sanoo.

Taiteilijoilla ja tutkijoilla on työnsä luonteen kautta Arja Rosenholmin mukaan etuoikeus vetäytyä hetkeksi pois tästä maailmasta tarkastelemaan asioita niiden ulkopuolelta. Tämän projektin tarkoituksena on heittää tulokset yhteiseen julkisuuteen kaikkien keskusteltavaksi ja kiinnittää huomiota siihen, miten eri tavoilla tieto syntyy.

Julkisuus ja kommenttien esittäminen ja kysyminen ovat osa hanketta. Tavoitteena on toimia julkisuudessa ilman että haettaisiin julkisuutta vain lopputulokselle.

Teksti: Heikki Laurinolli