Tutkimusrahoitusta EDUn tutkijoiden hankkeisiin vuoden 2017 lopussa

Julkaistu 22.12.2017 - 13:51

Koneen säätiö myönsi joulukuun alussa 130 000 euroa tutkija Tuukka Tomperin hankkeeseen DemoKrit: deliberatiivis-demokraattisen keskustelun ja kriittis-reflektiivisen ajattelun mallintaminen lasten ja nuorten filosofoinnissa. Tällä hetkellä Tomperi työskentelee Emil Aaltosen säätiön postdoc-rahoituksella (6/2017–5/2018). Tutkimuksessaan Tomperi jatkaa työtään pedagogisen filosofoinnin, kriittisen ajattelun ja demokratiakasvatuksen parissa. Hanketta pohjustaa väitöskirja Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia. Filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tutkimuksesta on ilmestynyt juuri uusi julkaisu ”Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. Pedagogisia perusteita” Ks. myös YLEn haastattelu.
 
Maj ja Tor Nessling säätiö myönsi puolestaan marraskuun lopussa 91 500 euroa Mikko Valtosen väitöskirjatyöhön, joka käsittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä oppimisen keinoin. Valtonen tutkii työssään tunteiden vaikutusta hiilijalanjäljen kohtuullistamiseen ja ekososiaalisesti sivistyneen käyttäytymisen vahvistamiseen oppivassa yhteisössä. Hän kehittää toimintatutkimuksessaan uudenlaista oppivan yhteisön toimintamallia ja yhteisöpalvelua (ks. http://bit.ly/2B6TYov) vahvistamaan voimakkaasti ekososiaalisesti sivistynyttä käyttäytymistä ja kestävää hyvinvointia yhteiskunnassa. Ks. myös YLEn haastattelu.
 
Kasvatustieteiden tiedekunnassa Tomperin ja Valtosen hankkeet sijoittuvat Veli-Matti Värrin ja Eero Ropon johtamaan Luonto, kulttuuri ja taiteet kasvatuksessa ja opetuksessa -tutkimusryhmään.