Tv-tuotanto kaipaa uudistamista

Julkaistu 31.5.2017 - 09:27
Uutiskuvitus/ Kuva: Emmi Suominen
Kuva: Emmi Suominen

Katsojien kanssa, katsojia varten: missä innovaatiot, tv-tuotantotiimi?

Televisio on historiansa suurimmassa murroksessa, mutta vielä suuremmassa murroksessa on länsimainen työn tekemisen kulttuuri.

Vaikka ammattilaisten televisiokerrontaa ja kansalaisten tekemiä videotarinoita levitetään verkossa ja katsotaan uudenlaisilla päätelaitteilla, osa ratkaisevista uudistuksista on vielä tekemättä.

Mitä tarkoittaa yhteisluominen ja millaisia eväitä se antaisi suomalaisen audiovisuaalisen alan menestykselle? Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö rahoitti vuoden ajan tutkija Tiina Rautkorven tapaustutkimusta suomalaisesta työntekijälähtöisestä innovoinnista.

Viime vuosituhannen loppumetreillä ilmestynyt Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin kirja Invented Here puhui siirtymisestä aivan uudenlaiseen työelämään. Usein ajatellaan, että kysymys on uusista teknisistä ratkaisuista, joiden avulla pystytään rakentamaan toiminnastaan palautetta kerääviä ja itseään sääteleviä tuotteita ja palveluita. Merkitystuotannossa yhteisluomisen pitäisi kuitenkin tarkoittaa vielä enemmän: se tarkoittaa toisen parempaa kuuntelemista ja ymmärtämistä ja kokonaan uudenlaista työnjaon ja tekemisen prosessia.

Televisioyhtiöt ja tuotantoyhtiöt lähtivät jo kauan sitten etsimään lääkkeitä perinteisen television kuolemaan. Tuottajia ja toimittajia on pyydetty ideoimaan katsojia aktivoivia ohjelmia, ja näin onkin jo saatu menestystuotteita. Tallainen innovatiivinen, jo neljättä kautta jatkuva viikottaistuotanto tutkimuksessa on SuomiLOVE-musiikkiviihdeohjelma, jolla on onnistuttu houkuttelemaan verkkoon kadonneita katsojaryhmiä. Ohjelma on saanut jopa nuoret miehet takaisin television ääreen. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten tuotantotiimi kohtaa musiikkitoiveita esittävät kansalaiset, jotka puhuvat toiveistaan ja kokemuksistaan ohjelman haastatteluissa ja dokumentaarisissa osuuksissa.

Toinen tutkimuksen kohde oli To Nightwish with Love -dokumentti ja verkkoaineisto, jonka toteutusta ohjasi kahden ohjaaja-toimittajan ja tuottajan tiimi. Ohjelmassa koko tekemisen tapa muutettiin. Sinfonista metallia soittavan Nightwish-yhtyeen kansainväliset fanit kuvasivat omissa toimintaympäristöissään itse omat puheenvuoronsa siitä, mitä Nightwish heille merkitsee. Tutkimuksen kolmas kohde oli jo yhdeksättä tuotantokautta pyörivä Poliisit-tositelevisiosarja, jossa ohjelman kuvaaja taltioi poliisipartion työtä keikalla. Ohjelma antaa televisioyleisölle mahdollisuuden samaistua poliiseihin mutta asiakkaiden kasvot on muutettu kuvankäsittelyllä tuntemattomiksi. Myös näistä tuotannoista tutkittiin tuotantotiimin yhteistyötä ohjelmantekoon osallistuvien kansalaisten kanssa.

Tutkimuksen aikana tarkasteltiin, mitkä ohjelman tekemisen innovaatiot olivat tuotantotiimeille helpoimpia omaksua ja mitä mahdollisuuksia heidän oli hankalampi havaita. Kaikissa tiimeissä kerrontaan ja ilmaisutapoihin liittyvät ratkaisut kiinnostivat tekijöitä, mutta sen sijaan tuotantoprosessissa oli sudenkuoppia, jotka jäivät vähemmälle huomiolle. Tutkimus on ammattilaisia osallistava kehittämistutkimus, jossa tehdään työprosessia kuvaavia ja reflektoivia haastatteluja ja työntekijöiden on mahdollista tiedostaa paremmin valitsemiensa työtapojen vaikutuksia. Tutkimuksen jatkamiseen haetaan vielä rahoitusta.

Osallistava, tekijöiden omaan kollektiiviseen oppimiseen perustuva tutkimus haastaa vallitsevia tuotantojen kehittämistapoja. Jos halutaan toteuttaa ohjelmia, joissa kansalaisia käytetään sekä havaintojen tekemiseen että katsojasuhteen luomiseen, pitää uudistaa koko ohjelmien tuottamisen prosessia. Ei riitä, että koulutetaan vain innovatiivisia tuottajia ja avainhenkilöitä, vaan entistä useampien ohjelmantekoon osallistuvien pitäisi saada nykyistä pitkäjänteisemmin valmiudet työtapojen uudistamiseen. Hyvinvoiva, innostunut audiovisuaalinen media, joka tuntee yhteistoiminnan, dialogin ja merkitystuotannon kaikki mahdollisuudet, voi toimia peilinä koko yhteiskunnalle. Se voi kehittää koko maan keskustelukulttuuria ja työn tekemisen kulttuuria.