Uudenmaan uusi palvelurakenne tutkitaan valmistelusta lähtien TaY:ssa

Julkaistu 29.3.2017 - 10:20

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan professori Juho Saari ja tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen käynnistävät "Innovaatiopolku - Palvelurakenteen uudistaminen Uudellamaalla" -tutkimusprojektin ja toivottavat kiinnostuneet tutkijat mukaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeessa tutkitaan, miten yksi Suomen suurimmista organisaatioista syntyy ja miten se vaikuttaa alueen palvelurakenteisiin. Uudenmaan maakunnan ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehitystä tarkastellaan innovaatioprosessin näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on muun muassa vaiheittain rakentuvan tapahtumaketjun merkitys innovaatiopolun rakentumisessa sekä siihen liittyvät murrokset ja käännekohdat.

- Suosittelen Uusimaa2019-hankkeeseen osallistuvia suhtautumaan myönteisesti mahdollisiin haastattelupyyntöihin. Itse olen luonnollisesti tutkimushankkeen käytettävissä ja tukena, muutosjohtaja Markus Sovala toteaa.

Uusimaa2019-hanke tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata mittakaavassaan ennennäkemätöntä julkishallinnon ja palvelujärjestelmän muutosta Suomessa aina valmisteluvaiheesta toimenpanoon ja sen seurantaan saakka.

Projekti tarjoaa tutkimuksen näkökulmasta rikkaan aineiston, jota on mahdollista hyödyntää niin teoreettisen kuin empiirisen tutkimuksen edistämisessä. Päätöksenteolle, johtamiselle ja työntekijöille tutkimus tarjoaa työkaluja ja palautetta muutoshankkeesta sekä mahdollisuuden arvioida toimintaa monitieteisestä näkökulmasta.

- Toivotamme tutkimushankkeesta kiinnostuneet tutkijat tiedekunta- ja oppiainerajoista riippumatta tervetulleiksi osallistumaan hankkeen toteutukseen ja suunnitteluun, Liina-Kaisa Tynkkynen toteaa.

Kiinnostuksensa ilmoittaneiden joukosta hankkeelle valitaan monitieteiden tutkimusryhmä. Hanke käynnistetään 1.8. alkaen ja se toimii osana yliopistolla käynnistyvän Hyvinvointivaltioverkoston toimintaa.

Lisätietoja ja ilmoitukset kiinnostuksesta osallistua hankkeeseen:
Tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen, 044 190 1675