Väitöskirjapalkinnot Laura Karttuselle ja Alexandra Mikhailovalle

Julkaistu 9.9.2016 - 10:07

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön väitöskirjapalkinnon viime lukuvuoden parhaasta väitöskirjasta on saanut filosofian tohtori Laura Karttunen. Tampereen kaupungin väitöskirjapalkinnon sai filosofian tohtori Alexandra Mikhailova. Palkinnot luovutettiin lukuvuoden avajaisjuhlassa.

Karttusen väitöstutkimus The Hypothetical in Literature: Emotion and Emplotment kuuluu yleisen kirjallisuustieteen alaan. Väitöskirja käsittelee hypoteettisen puheen ja fokalisaation sekä virtuaalisten tapahtumien tehtäviä kaunokirjallisuudessa: miksi ja milloin tekstissä mainitaan, että jotakin olisi voitu sanoa, nähdä, tehdä tai tietää. Karttunen osoittaa tutkimuksessaan yhteyden tunteiden, tekstin rakentumisen ja hypoteettisuuden välillä luo siten perustan tehokkaalle tekstianalyysin menetelmälle.

Mikhailovan väitöskirja kuuluu kantasolu- ja kudosteknologian alaan ja on nimeltään Tissue Engineering for Ocular Surface Reconstruction: Differentiation of human pluripotent stem cells towards corneal epithelium. Mikhailova kehitti tutkimuksessaan uudenlaisen kudosteknologiaan perustuvan menetelmän sarveiskalvovaurioiden hoitoon.

Laura Karttusen väitöskirja

Alexandra Mikhailovan väitöskirja

Lisätietoja:
Filosofian tohtori Laura Karttunen
Filosofian tohtori Alexandra Mikhailova