Valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyi – jokainen vastaus on tärkeä

Julkaistu 30.11.2017 - 14:08

Mihin yliopistoista valmistuneet sijoittuvat työelämässä? Mitkä ovat olleet tärkeimmät akateemisen koulutuksen antamat eväät? Minkälaiset taitoja työelämässä tarvitaan? Muun muassa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia valmistuneiden uraseurannasta.

Tampereen yliopisto on mukana yliopistojen valtakunnallisessa uraseurannassa, jossa kyselyllä selvitetään valmistuneiden uran alkuvaiheita, tyytyväisyyttä yliopistokoulutukseen sekä työelämässä tällä hetkellä tarvittavaa osaamista. Maistereille kysely tehdään viisi vuotta valmistumisen jälkeen, tohtoreille 3 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Nyt käynnissä oleva kysely tehdään vuonna 2012 valmistuneille maistereille, lääketieteen lisensiaateille ja lastentarhanopettajille sekä vuonna 2014 tohtorin tutkinnon suorittaneille. Kutsu uraseurantakyselyyn on lähetetty marraskuun loppupuolella tekstiviestitse tai kirjeitse.

Uraseurantojen tuloksia hyödynnetään mm. Opetuksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Nykyisille ja tuleville opiskelijoille kyselyn tulokset tarjoavat tärkeää tietoa akateemisen koulutuksen tuomista uramahdollisuuksista.

Tutustu aikaisempien seurantojen tuloksiin:

Valtakunnalliset tulokset (Aarresaari.net)

Tampereen yliopiston tulokset (Excel online)

Töissä.fi -verkkopalvelu

Kuulutko kohdejoukkoon, mutta kysely ei jostain syystä ole tavoittanut sinua? Ota yhteyttä Tampereen yliopiston työelämäpalveluihin:
Ari Kurlin, ari.kurlin(a)uta.fi,
Projektisuunnittelija, Tampereen yliopiston työelämäpalvelut