Vauvan sykevälivaihtelu vaikuttaa siihen, kuinka herkkä vauva on raskausajan vaikutuksille

Julkaistu 25.10.2016 - 10:33

Vauvan fysiologiset tekijät vaikuttavat siihen, kuinka voimakkaasti äidin raskaudenaikainen ahdistuneisuus ennustaa vauvan temperamentin kehitystä ja erityisesti negatiivisten tunteiden ilmaisua, kuten itkuisuutta, ärtyisyyttä ja pelokkuutta.

Tampereen yliopistossa valmistuneen tutkimuksen mukaan niillä vauvoilla, joiden sydämen sykevälivaihtelu oli suurta, äidin raskaudenaikaisen ahdistuneisuuden ja vauvan 8 kuukauden iässä mitatun negatiivisen emotionaalisuuden yhteys oli voimakas. Vastaavasti vauvoilla, joiden sydämen sykevälivaihtelu oli vähäisempää, äidin ahdistuneisuus raskausaikana ei ennustanut vauvan negatiivista emotionaalisuutta.

Sydämen sykevälivaihtelu heijastelee autonomisen hermoston toimintaa. Korkea sykevälivaihtelu on viimeaikaisissa tutkimuksissa yhdistetty suurempaan alttiuteen erilaisille kasvuympäristön vaikutuksille. Useissa tutkimuksissa on myös osoitettu, että äidin raskausaikana kokema stressi ja ahdistuneisuus ovat yhteydessä vauvaiän temperamenttiin ja erityisesti voimakkaampaan negatiivisten tunteiden ilmaisuun.

– Tämän tutkimuksen keskeisin anti on sen osoittaminen, että raskaudenaikaiset tekijät eivät vaikuta kaikkiin lapsiin samalla tavalla, vaan vauvan biologiset ominaisuudet voivat vaikuttaa siihen, kuinka herkkä vauva on esimerkiksi äidin kokeman stressin vaikutuksille, toteaa psykologian dosentti Mikko Peltola Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksessa sovellettiin ensimmäistä kertaa sykevälivaihtelua raskaudenaikaisten ilmiöiden vaikutusmekanismien tutkimiseen. Sykevälivaihtelua mitattiin niin sanotun respiratorisen sinusarytmian avulla.

Tutkimuksen aineisto kerättiin laajan Lapsen uni ja terveys -tutkimushankkeen yhteydessä, joka alkoi Tampereella 2012. Lapsen uni ja terveys -tutkimusta koordinoivat Tampereen yliopisto, Tampereen yliopistollinen sairaala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Itä-Suomen yliopisto. Tutkimuksen päärahoittaja on Suomen Akatemia.

Tutkimustulokset julkaistiin Developmental Psychobiology -lehdessä.

Peltola MJ, Mäkelä T, Paavonen EJ, Vierikko E, Saarenpää-Heikkilä O, Paunio T, Hietanen JK, Kylliäinen A. (2016). Respiratory sinus arrhythmia moderates the impact of maternal prenatal anxiety on infant negative affectivity. Developmental Psychobiology.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dev.21483/abstract

Lisätietoja:
Tutkijatohtori, dosentti Mikko Peltola, 050 318 6120

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 25.10.2016