Vauvojen kiinteiden ruokien aikainen aloitus saattaa lisätä perinnöllisesti alttiiden riskiä tyypin 1 diabetekseen

Julkaistu 5.6.2017 - 10:41

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan perinnölliseen riskiryhmään kuuluvilla vauvoilla, joilla aloitetaan kiinteät ruoat ennen neljän kuukauden ikää, on muita suurempi todennäköisyys saada tyypin 1 diabeteksen esiaste kolmen vuoden ikään mennessä. Sen sijaan kiinteiden ruokien aloitusikä tai ruokavalion monipuolistuminen eivät vaikuttaneet todennäköisyyteen saada tyypin 1 diabeteksen esiaste myöhemmin lapsuudessa. Kiinteiden ruokien aloitusikä tai monipuolisuus ensimmäisen vuoden aikana eivät myöskään olleet yhteydessä varsinaiseen tyypin 1 diabetekseen sairastumiseen.

Suomalaislapsista noin 15 prosentilla on kohonnut perinnöllinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen, mutta vain pieni osa heistä sairastuu diabetekseen. Myöskään kaikki esidiabeteksen saaneet, eli lapset, joiden verestä on mitattu haimaan kohdistuvia autovasta-aineita, eivät sairastu tyypin 1 diabetekseen.

Tutkimus on osa suomalaista DIPP-tutkimusta (Finnish Type 1 Diabetes Prediction and Prevention Study), jossa pyritään selvittämään erilaisia tyypin 1 diabeteksen suoja- ja riskitekijöitä.

Tutkimukseen on rekrytoitu ja rekrytoidaan edelleen Tampereen, Turun ja Oulun alueella lapsia, joilla on kohonnut perinnöllinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen. Tutkimuksessa seurattiin lähes 6000:ta Tampereen ja Oulun alueella vuosina 1996–2004 syntynyttä lasta. Lasten kiinteiden ruokien aloitusikä ensimmäisen vuoden aikana tutkittiin kotona täytettävän seurantalomakkeen avulla. Lasten mahdollista tyypin 1 esidiabeteksen ja diabeteksen kehittymistä seurattiin jopa 15 ikävuoteen saakka.

DIPP-tutkimuksen aineisto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, ja se on laajin tähän mennessä julkaistu seurantatutkimus, jossa on kerätty laajasti tietoa pienten lasten ravitsemuksesta.

Tutkimuksessa havaittiin yhteys varhaisessa iässä kehittyvään esidiabetekseen

Lapsilla, joille annettiin kiinteitä ruokia ennen neljän kuukauden ikää, oli noin kaksinkertainen todennäköisyys saada esidiabetes alle 3-vuotiaana verrattuna lapsiin, joille tarjottiin kiinteitä ruokia myöhemmin. Tavallisimpia ensimmäisiä kiinteitä ruokia imetyksen tai äidinmaidonkorvikkeen ohella olivat peruna ja juurekset.

Se, että tutkimuksessa havaittiin yhteys varhaisessa iässä kehittyvän esidiabeteksen, mutta ei enää myöhemmän esidiabeteksen tai varsinaisen sairauden kanssa saattaa johtua siitä, että toiset ympäristötekijät vaikuttavat tautiprosessin alussa ja toiset tautiprosessin myöhemmässä vaiheessa.

Suomalaisten lapsiperheiden ruokasuositusten mukaan kiinteiden ruokien maistelu suositellaan aloitettavaksi 4–6 kuukauden iässä, lapsentahtista imetystä jatkaen. Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa nykyisten suositusten kanssa.

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa korkeimpia maailmassa, ja taudin syitä ei vielä tunneta. Suomalainen DIPP-tutkimus etsii taudin riskitekijöitä, jotta sairastuvuus saataisiin tulevaisuudessa vähenemään.

Seurantatutkimukseen osallistuivat Tampereen yliopiston lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Helsingin, Oulun ja Turun yliopistot; Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskus. Tutkimuksen tulokset on julkaistu arvostetussa American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Leena Hakola, Hanna-Mari Takkinen, Sari Niinistö, Suvi Ahonen, Jaakko Nevalainen, Riitta Veijola, Jorma Ilonen, Jorma Toppari, Mikael Knip, Suvi M. Virtanen
Infant Feeding in Relation to the Risk of Advanced Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes in Children With HLA-Conferred Disease Susceptibility to Type 1 Diabetes: A Cohort Study

https://academic.oup.com/aje/article-abstract/doi/10.1093/aje/kwx191/3860094/Infant-Feeding-in-Relation-to-the-Risk-of-Advanced

https://doi.org/10.1093/aje/kwx191

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Leena Hakola, leena.hakola@uta.fi
Tutkimusprofessori Suvi Virtanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen yliopisto,
029 524 8729, suvi.virtanen@thl.fi (ma 5.6. tavoitettavissa klo 15.30 jälkeen)

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 5.6.2017