Yleisöluentosarja pureutuu tasa-arvoon varhaiskasvatuksessa ja lastenhoidossa

Julkaistu 9.1.2018 - 13:51
Seuraa Jyväskylän luentoja verkossa

Jyväskylässä järjestetään kevätlukukaudella yleisöluentosarja, jonka aiheissa tarkastellaan tasa-arvon kysymyksiä varhaiskasvatuksessa ja pienten lasten hoidon rahallisissa tuissa.

Luentosarjan toteuttaa Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) konsortiohanke CHILDCARE.

Kaikille avoimet Studia Generalia -luennot pidetään Jyväskylän yliopiston tiloissa, mutta niitä voi seurata suorana verkossa. Luentosarjaan pohjaavan kurssin opiskelijat saavat käyttöönsä luentojen tallenteet. Opiskelijat löytävät lisätietoja kurssista opetusohjelmasta.

CHILDCARE-tutkimushankkeen vuorovaikutusvastaava, varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila ja varajohtaja, sosiaalipolitiikan professori Katja Repo Tampereen yliopistosta kutsuvat kaikki kiinnostuneet seuraamaan luentoja. Luennoitsijat esittelevät niin hankkeen tuloksia kuin tulosten herättämiä kysymyksiä varhaiskasvatuksesta.

Luennot tuovat esille suomalaisen varhaiskasvatus- ja lastenhoitopolitiikan kompleksisuutta ja esittävät, että se kätkee sisäänsä monia eriarvoisuuden aspekteja. Sarjan ensimmäinen osa johdattelee kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten varhaiskasvatus- ja lastenhoitopolitiikkojen kysymysten äärelle.

- Varhaiskasvatuspolitiikkaa luonnehtii sekä Suomessa että kansainvälisesti useiden samanaikaisten varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisten roolien välinen vuorovaikutus ja kamppailu. Luennolla tarkastellaan, mitä nämä kamppailut tarkoittavat lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon järjestelmien näkökulmista nyky-Suomessa, toteaa professori Karila.

- Varsinkin nyt, kun perhevapaajärjestelmää ollaan uudistamassa, on tärkeä pohtia nykyisen varhaiskasvatus- ja lastenhoitomallimme peruslähtökohtia, professori Repo sanoo.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia sekä varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Marraskuussa hanke sai 1,9 miljoonan euron jatkorahoituksen, jonka turvin se jatkaa toimintaansa vuoden 2020 loppuun.

Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä

Kaikille avoin Studia Generalia 18.1. - 15.2.2018
torstaisin klo 14-16 Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto -rakennuksen aulassa (Alvar Aallon katu 9).

Mahdollisuus seurata luentoja verkossa.
 

OHJELMA

To 18.1.2018 Kansainvälistä vai paikallista? Varhaiskasvatuksen politiikat
Professori Kirsti Karila
Tutkijatohtori Maiju Paananen

To 25.1.2018 Päivähoito vai kotihoito?
Professori Katja Repo
Projektitutkija Anna Siippainen

To 1.2.2018 Isä vai äiti?
Tutkimusjohtaja Johanna Lammi-Taskula
Yliopistonlehtori Johanna Mykkänen

To 8.2.2018 Yksityinen vai julkinen varhaiskasvatus?
Professori Maarit Alasuutari
Yliopistonopettaja Ville Ruutiainen

To 15.2.2018 Kysely vai haastattelu?
Tutkijatohtori Eija Räikkönen
Tutkijatohtori Anu Kuukka


Lisätietoa luentosarjasta ja tallenteet

CHILDCARE-hanke (Jyväskylän yliopisto)
Hankkeen blogi