Ylimäärän sosiologiaa Tampereella

Julkaistu 20.3.2017 - 10:33

Valtakunnalliset Sosiologipäivät to–pe 23.–24.3.2017 Tampereen yliopistossa

Elämäntapaamme liittyy perustavia ylimääriä: Ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia, ja maapallolle tulee ylimääräistä lämpöä. Euroopassa siirtolaisten liikkeet tuntuvat hallitsemattomilta. Finansialisoitunutta maailmaa leimaa jättimäisten omaisuuksien keskittyminen. Työtä vailla olevia ihmisiä on liian paljon. Kasvukeskuksissa asunnoista pyydetään ylettömiä hintoja. Suomalaisten kotien kaapit pursuavat tavaraa. Jätettä syntyy valtavasti. Terveysviranomaiset ovat huolissaan kansalaisten ylipainosta. Suolaa, sokeria ja rasvaa on ruokavaliossa aivan liikaa.

Sosiologipäivillä 2017 tarkastellaan, mitä sosiologi näkee, jos hän kiinnittää huomiota ylimääräisyyteen. Minkälaisia rajanvetoja suhteessa määrään tehdään? Missä asemassa ovat erilaiset yhteiskunnallisen mittaamisen tekniikat, kun määritellään sopivaa, liian vähäistä ja liiallista? Miten olemme yhdessä ylimäärän kanssa?

Nämä näkökulmat tarjoavat vaihtoehtoisen tavan tarkastella aikalaiselämäntapaamme verrattuna niukkuudesta lähtevään talousteoreettiseen analyysiin sekä tavanomaiseen tapaan käsitteellistää yhteiskunnallisia ongelmia puutteen kautta.

Ylimäärän teemaa pohditaan konferenssin pääpuhujien professori Christian Borchin (Copenhagen Business School, Tanska), professori Iddo Tavoryn (New York University, USA) ja professori Sarah Greenin (Helsingin yliopisto) esitelmissä, jotka käsittelevät joukkojen, kaupunkien ja finanssimarkkinoiden ylimääriä, vuorovaikutusjärjestyksen ja sosiologisen teorian suhdetta sekä eläinten ja sairauksien ylirajaista liikkuvuutta. Lisäksi ylimäärän merkityksiä pohditaan Ylimäärän politiikat, politiikan ylimäärät -paneelikeskustelussa sekä päivien 35 työryhmässä.

Suomalaisista osanottajista päivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen (Tampereen yliopisto) on tutkinut muun muassa jätteeseen, yhteiskuntateoriaan ja kuluttamiseen liittyviä aiheita.

Konferenssin järjestävät Westermarck-seura ja Tampereen yliopisto.

Vuosittain järjestettävä konferenssi on yksi merkittävimmistä yhteiskuntatieteellisistä tapahtumista Suomessa niin sosiologian kuin muidenkin ihmistieteiden aloilla.

Lisätietoja ja konferenssin tarkempi ohjelma
 

Tiedustelut:
Konferenssisihteeri Maiju Tanninen, tanninen.maiju.m@student.uta.fi
Professori Turo-Kimmo Lehtonen, 050 318 7312, turo-kimmo.lehtonen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.3.2017