Sisältöön
tampereen yliopisto: uutisia: tiedotepalstat: väitöstiedotteet:
AjankohtaistaTampereen yliopistoAjankohtaista
Uutisia

Toteutuneet väitökset

2016 (63 kpl)

2015 (125 kpl)

2014 (149 kpl)

2013 (109 kpl)

2012 (118 kpl)

2011 (142 kpl)

2010 (52 kpl)

2012

» 21.12.2012 KTM, HK Hannele Mäkelä: Interpretations of Corporate Talk About Social Responsibility (Tulkintoja yritysten yhteiskuntavastuupuheesta) (11.12.2012)

» 15.12.2012 FM Jari Eerola: Vepsäläiset lühüdpajot: perusrakenteet, esityskäytännöt ja tyylillinen muutos (4.12.2012)

» 15.12.2012 FL Mervi Miettinen: Truth, Justice, and the American Way? The Popular Geopolitics of American Identity in Contemporary Superhero Comics (Totuuden, oikeudenmukaisuuden ja amerikkalaisuuden puolesta? Supersankarisarjakuvan populaari geopolitiikka ja Yhdysvaltojen kansallinen identiteetti) (28.11.2012)

» 15.12.2012 FM Tomi Kiilakoski: Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta (30.11.2012)

» 14.12.2012 LL Tuula Outinen: Biomarkers for predicting the outcome of Puumala hantavirus infection (Biologiset merkkiaineet Puumala hantavirus -infektion vaikeusasteen arvionnissa) (19.11.2012)

» 14.12.2012 FM Ilona Pikkanen: Casting the Ideal Past: a Narratological Close Reading of Eliel Aspelin-Haapkylä`s History of the Finnish Theatre Company (1906-1910) (Ihanteellista menneisyyttä luomassa: narratologinen lähiluku Eliel Aspelin-Haapkylän Suomalaisen teatterin historiasta I-IV (1906-1910)) (13.11.2012)

» 14.12.2012 YTM Tiina Rättilä: In your face! Analysing public political performance as communication (Performanssi tulee iholle! Analyysi julkisesta poliittisesta performanssista kommunikaationa) (3.12.2012)

» 11.12.2012 B.D.S Rashi Khanna-Jain: Isolation, characterization and osteogenic differentiation of dental stem cells in vitro for bone tissue engineering (Hampaan kantasolujen eristäminen, karakterisointi ja erilaistaminen luusoluiksi luukudosteknologian tarpeisiin) (29.11.2012)

» 8.12.2012 LL Olayinka Raheem: Molecular basis of myotonic disorders and new diagnostic techniques (Myotonisten sairauksien molekyylipatologia ja uudet diagnostiset menetelmät) (22.11.2012)

» 7.12.2012 FM Tapio Kujala: Lähi-idän mediasota - Journalismin ristipaineet Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa (16.11.2012)

» 7.12.2012 LL Antti Aho: The influence of frontal muscle electromyography on electroencephalography-based depth of anaesthesia monitoring (Otsalihassähkökäyrän vaikutus aivosähkökäyrään perustuvaan anestesiasyvyyden monitorointiin) (19.11.2012)

» 7.12.2012 YTM Anna Metteri: Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö (27.11.2012)

» 7.12.2012 FM Eeva Laurila: Novel Regulators of Pancreatic Cancer Cell Growth and Mobility (Haimasyöpäsolujen liikkuvuuden ja kasvun uudet säätelytekijät) (26.11.2012)

» 30.11.2012 VTM Anne Lounamaa: Improving Information Systems for Injury Monitoring to Support Prevention at the Local Level. Opportunities and obstacles (Seurantajärjestelmien kehittäminen paikallisen tason tapaturmien ehkäisytyön tueksi. Mahdollisuuksia ja haasteita) (19.11.2012)

» 30.11.2012 THM Anne Vuori: Vähävaraisten lapsiperheiden hyvä vointi ja sen tukeminen30.11.2012 THM Anne Vuori: Vähävaraisten lapsiperheiden hyvä vointi ja sen tukeminen (21.11.2012)

» 30.11.2012 LL Tuomas Kilpeläinen: Population-Based Screening for Prostate Cancer - Weighing up the beneficial and adverse effects of screening (Eturauhassyövän väestöpohjainen seulonta: etujen ja haittojen arviointia) (13.11.2012)

» 24.11.2012 FM Raisa Foster: The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality (Tunnustuksen pedagogia. Identiteetin ja vastavuoroisuuden tanssi) (7.11.2012)

» 23.11.2012 LL Kjell Nikus: 12-lead electrocardiogram in acute coronary syndrome: association with coronary angiography findings and outcome (12-kytkentäinen sydänsähkökäyrä sepelvaltimotautikohtauksessa: yhteys varjoainekuvauslöydökseen ja ennusteeseen) (7.11.2012)

» 23.11.2012 MSc. Michaela Bátorová: Changing Decision-Making Power of Municipal Leaders: Comparative Experiences from Finnish, Spanish, and Slovak Municipalities (Kuntien johdon muuttuva päätöksentekovalta - vertailu suomalaisten, espanjalaisten ja slovakialaisten kuntien johtohenkilöiden kokemuksista) (12.11.2012)

» 20.11.2012 FM Tomi Heimonen: Design and Evaluation of User Interfaces for Mobile Web Search (Mobiilia Web-tiedonhakua tukevien käyttöliittymien suunnittelu ja arviointi) (5.11.2012)

» 9.11.2012 FL Henry Joutsijoki: Variations on a Theme: The Classification of Benthic Macroinvertebrates (Muunnelmia pohjaeläinten luokitteluun tietokoneella) (26.10.2012)

» 2.11.2012 LL Juha Grönholm: Evolutionary Conserved Regulatory Mechanisms of the JAK/STAT pathway (Evolutiivisesti konservoituneet JAK/STAT-signalointireitin säätelymekanismit) (23.10.2012)

» 29.10.2012 YTL Ayub Rioba: Media Accountability in Tanzania´s Multiparty Democracy: Does Self-regulation Work? (Median vastuu Tansanian monipuoluejärjestelmässä: Toimiiko itsesääntely?) (22.10.2012)

» 27.10.2012 FM Tiina Suominen: Dystrophia Myotonica Type 2 (DM2) in Finland - a mutation with extensive clinical implications (Tyypin 2 myotoninen dystrofia (DM2) Suomessa - mutaatio ja sen laaja kliininen merkitys) (24.9.2012)

» 27.10.2012 MSSc Aurélie Mary: The Illusion of the Prolongation of Youth - Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students (Illuusio nuoruuden pidentymisestä - Naisopiskelijoiden aikuisuuteen siirtyminen Ranskassa ja Suomessa) (11.10.2012)

» 26.10.2012 HM Hannu Mensonen: Aineettoman pääoman hyödyntäminen poliisin johtamisessa - Tutkimus Oulun alueen paikallispoliisin henkilöstön kokemuksista aineettoman pääoman hyödyntämisestä poliisin rakenneuudistuksen aikana (The utilization of intellectual capital in police management - Research into the experiences of local police officers - has intellectual capital been utilized in former county of Oulu during the structure modernization of police?) (15.10.2012)

» 26.10.2012 HM Anniina Autero: Ambiguity of performance management in the fire safety policy of Finland (Tulosjohtamisen monitulkintaisuus suomalaisessa paloturvallisuuspolitiikassa) (15.10.2012)

» 26.10.2012 MA Ülle Pärl: Understanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process (Viestinnän roolin ymmärtäminen johdon laskentatoimessa ja ohjausprosessissa) (9.10.2012)

» 19.10.2012 KTL Jan-Erik Antipin:Bayesian Applications in Empirical Monetary Policy Analysis (Bayesiläisiä sovelluksia empiirisestä rahapolitiikan analyysistä) (5.10.2012)

» 18.10.2012 TM J. Tuomas Harviainen: Systemic Perspectives on Information in Physically Performed Role-play (Järjestelmäpiirteisiä perspektiivejä informaatioon fyysisesti toteutetussa roolipelaamisessa) (6.9.2012)

» 12.10.2012 TtM Tiina Mäenpää: The outcomes of regional health information exchange in health care delivery (Alueellisesti yhteiskäyttöisten tietojen vaihdon vaikutukset terveydenhuollon palvelujärjestelmään) (1.10.2012)

» 5.10.2012 FM Antti Sirkka: Managing Product Life Cycle Data Using Automatic Identification (Tuotteen elinkaari-informaation hallinta automaattisen tunnistamisen avulla) (24.9.2012)

» 5.10.2012 YTM Martti Niemi: Lapsen ominaisuudet, perheen resurssit ja vanhempi-lapsisuhde lapsen kehityksen ennustajana - Pitkittäistutkimus varhaislapsuudesta kouluikään (Child characteristic, family resources and parent-child relationship as child development predictor - Longitudinal study from early childhood to school age) (21.9.2012)

» 29.9.2012 PsL Kati Rantanen: Neurocognitive functioning and social competence in preschool children with epilepsy (Alle kouluikäisten epilepsiaa sairastavien lasten neurokognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky) (17.9.2012)

» 28.9.2012 LL Liisa Pyysalo: Long-term Outcome of Patients with Embolized Intracranial Aneurysms (Aivovaltimon pullistuman suonensisäisen hoidon pitkäaikaisennuste) (23.8.2012)

» 28.9.2012 LL Anniina Ukkola: The burden of coeliac disease The perspectives of patients, health care system and society (Keliakian kuormittavuus potilaiden, terveydenhuollon ja yhteiskunnan kannalta) (14.9.2012)

» 28.9.2012 HM Timo Näppilä: Informaatio tehokkuudesta osana itsesäätelyä yliopistojen laitoksilla (14.9.2012)

» 26.9.2012 FM Jertta-Riina Sarkanen: Engineering vascularized soft tissue (Verisuonitettu keinokudos) (12.9.2012)

» 22.9.2012 VTM Markus Montola: On the Edge of the Magic Circle: Understanding Pervasive Games and Role-Playing (Taikapiirin reunalla: Roolipelit ja arkeen sulautuvat pelit) (3.9.2012)

» 21.9.2012 PsL Maija Tirkkonen: ASLAK-kuntoutus vahvistaa työhyvinvointia valikoivasti (Vocationally oriented medical rehabilitation is selective in promoting well-being at work) (31.8.2012)

» 15.9.2012 FL Tiina Miettinen: Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun (20.8.2012)

» 14.9.2012 LL Outi Laine: Hemostasis and complement activation in Puumala hantavirus infection (Hyytymisjärjestelmään liittyvät muutokset myyräkuumeessa) (22.8.2012)

» 8.9.2012 FM, HM Pauli Rautiainen: Kuvataiteilijan oikeudellinen asema: ammattimaista taiteellista toimintaa rajoittava ja edistävä oikeussääntely (The legal status of a professional visual artist) (30.7.2012)

» 7.9.2012 HM Pascal Doh: The Responses of the Higher Education Sector in the Poverty Reduction Strategies in Africa: The Case of Cameroon (Korkeakoulutus köyhyyden vähentämisstrategioiden toteutuksessa Afrikassa) (28.8.2012)

» 1.9.2012 LL Niko Sillanpää: Multimodal Computed Tomography in the Evaluation of Acute Ischemic Stroke (Multimodaalinen tietokonetomografiatutkimus akuutin aivoverenkiertohäiriön diagnostisessa arvioimisessa) (15.8.2012)

» 24.8.2012 LL Heini Pohjankoski: Juvenile Idiopathic Arthritis: Studies on associated autoimmune diseases and drug therapy (Lastenreuma ja siihen liittyvät muut autoimmuunitaudit sekä lastenreuman lääkitys) (16.8.2012)

» 24.8.2012 KK (LTO), KM, YTM Satu Valkonen: Television merkitys lasten arjessa (The Significance of the Television in Children's Everyday Lives) (7.8.2012)

» 23.8.2012 LL Paavo-Ilari Kuikka: Epidemiology and magnetic resonance imaging-based diagnostics of knee injuries and anterior knee pain in young adults (Nuorten aikuisten polvivammojen ja polven etuosan kiputilan epidemiologia ja magneettikuvauspainotteinen diagnostiikka) (8.8.2012)

» 17.8.2012 FM Anna Luoti: "Qui sont ces Turcs qui frappent aux portes de l´Union européenne ?" La construction discursive de l´identité européenne au miroir de la Turquie ("Keitä ovat nämä turkkilaiset, jotka kolkuttavat Euroopan unionin porteilla?" Eurooppalaisen identiteetin diskursiivinen rakentuminen suhteessa Turkkiin) (6.8.2012)

» 11.8.2012 FM Sanna Kivimäki: Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen. Suomalaisuuden kulttuurisia järjestyksiä (How could I recognize this country. The cultural orders of Finnishness) (26.7.2012)

» 10.8.2012 MD, MSc Crina Samarghitean: Primary Immunodeficiency Information Knowledge Services (Primaareja immuunipuutoksia koskevan informaation tietämyspalveluita) (31.5.2012)

» 29.6.2012 KL Sirpa Eskelä-Haapanen: Kohdennettu tuki perusopetuksen alkuluokilla (13.6.2012)

» 29.6.2012 YTM Eeva Puumala: Corporeal conjunctures no-w-here: Failed asylum seekers and the senses of the international (Kansainvälisen tuntu, mieli ja merkitys: Kehollisia kohtaamisia turvapaikatta jääneiden kanssa) (12.6.2012)

» 28.6.2012 FM Saara Lehmusvaara: Traditional and Novel Treatments for Prostate Cancer - Discoveries at the molecular level (Perinteisten ja uusien eturauhassyövän hoitomuotojen vaikutukset molekyylitasolla) (12.6.2012)

» 27.6.2012 Msc. Sylvia Kiwuwa Muyingo: Adherence to Antiretroviral Therapy (ART) in the DART Trial in Uganda and Zimbabwe: Statistical Analysis for Predictors and Consequences of Poor Adherence (Hoitomyönteisyys antiretroviraaliselle terapialle DART-tutkimuksessa Ugandassa ja Zimbabwessa: Huonon hoitomyönteisyyden tilastollinen ennustaminen ja sen todennäköiset seuraukset) (19.6.2012)

» 27.6.2012 M.A. Asko Lehmuskallio: Pictorial Practices in a "Cam Era" - Studying non-professional camera use (Kuvalliset käytännöt kameroiden aikakaudella. Tutkimuksia ei-ammatillisesta kamerankäytöstä) (8.6.2012)

» 20.6.2012 FL Martin Stenberg: Tiedon jakaminen organisaatiossa - kuinka aineetonta pääomaa kasvatetaan (29.5.2012)

» 16.6.2012 YTM Markku Hurmeranta: Talousmedia murroksessa - Muutosdynamiikan tarkastelua mediatalouden ja median käytön näkökulmista (1.6.2012)

» 16.6.2012 TtM Pia Nyman: Patienters uppfattning om funktionsförmåga och välbefinnande efter operativ och konservativ behandling vid supraspinatus-syndrom (1.6.2012)

» 15.6.2012 LL Vappu Rantalaiho: The initial treatment strategy and the long-term outcome of early rheumatoid arthritis with special interest in the FIN-RACo trial and the current Finnish practice (Varhaisen nivelreuman hoitostrategia ja pitkäaikaistulokset - FIN-REKO-tutkimuksen opetukset ja nykyinen suomalainen lääkehoitokäytäntö) (25.5.2012)

» 15.6.2012 FL Marjo Kuortti: Suomalaisten tyttöjen seksuaaliterveys ja -kulttuuri. Arvot, riskit ja valinnat (30.5.2012)

» 15.6.2012 FM Johanna Lilja: Challenging the Matthew effect: international exchange of publications in four Finnish learned societies until the Second World War (Matteus-vaikutusta uhmaamassa: neljän suomalaisen tieteellisen seuran kansainvälinen julkaisuvaihto ennen toista maailmansotaa) (1.6.2012)

» 15.6.2012 YTM Leena Ahrio: Modernin yliopisto-opiskelun toimintakertomus (30.5.2012)

» 15.6.2012 LL Sari Pietilä: Late effects in pediatric brain tumor survivors - A study on renal, skeletal and metabolic sequelae and neurological outcome (Lapsena sairastetun aivokasvaimen myöhäisvaikutukset) (30.5.2012)

» 12.6.2012 YTM Corinna Wolff: Working together, working better? The European Commission and functional representation in the social Open Method of Coordination (Yhteistyöllä parempiin tuloksiin? Euroopan komissio ja funktionaalinen edustus sosiaalipolitiikan avoimessa koordinointimenetelmässä) (23.5.2012)

» 9.6.2012 YTM Valtteri Vuorisalo: Developing Future Crisis Management. An Ethnographic Journey into the Community and Practice of Multinational Experimentation (Tulevaisuuden Kriisinhallintaa Kehittämässä. Etnografinen matka Multinational Experimentation -yhteisöön ja -käytäntöön) (23.5.2012)

» 8.6.2012 FM Jonna Koponen: Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa (21.5.2012)

» 8.6.2012 TtM Juha Kurtti: Hiljainen tieto ja työssä oppiminen. Edellytysten luominen hiljaisen tiedon hyödyntämiselle röntgenhoitajien työyhteisössä (4.5.2012)

» 8.6.2012 YTM Outi Wallin: Hyvinvointityöhön sitoutuminen. Diskurssianalyysi työhön sitoutumisesta perheen, työhyvinvoinnin, ammatillisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista (23.5.2012)

» 8.6.2012 LL Ilkka Laaksi: Vitamin D Insufficiency in Young Finnish Men-Associations with bone stress fracture and respiratory tract infections (D-vitamiinivajeen yleisyys suomalaisilla nuorilla miehillä - yhteys rasitusmurtumiin ja hengitystieinfektioihin) (29.5.2012)

» 2.6.2012 FM Riikka Nisonen-Trnka: Science with a Human Face: the Activity of the Czechoslovak Scientists František Šorm and Otto Wichterle during the Cold War (Ihmiskasvoinen tiede: Tšekkoslovakialaisten luonnontieteilijöiden František Šormin ja Otto Wichterlen toiminta kylmän sodan aikana) (10.5.2012)

» 2.6.2012 YTM Saraleena Aarnitaival: Maahanmuuttajanaiset työelämätietoa etsimässä. Tutkimus kotoutumisen tietokäytännöistä (4.5.2012)

» 1.6.2012 YTL Lasse Rautniemi: Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla. Teoreettis-empiirinen tutkimus (21.5.2012)

» 1.6.2012 LL Toni-Karri Pakarinen: The Management and Clinical Outcome of the Charcot Foot (Charcot´n jalan hoito ja hoidon ennuste) (26.4.2012)

» 1.6.2012 FM Sanni Jalava: The role of 8q amplification and microRNAs in prostate cancer (8q amplifikaation ja mikro-RNA:iden rooli eturauhassyövässä) (21.5.2012)

» 1.6.2012 FM, YTM Katariina Mäkinen: Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (Miten minusta tulee arvokas? Itsen markkinointi, sukupuoli ja yksilöllisyys myöhäisessä kapitalismissa) (22.5.2012)

» 26.5.2012 FM Anne Tarvainen: Laulajan ääni ja ilmaisu - Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk (11.5.2012)

» 25.5.2012 KTM Pekka Puustinen: Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context - Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value (Kohti kuluttajakeskeistä arvon määritelmää yksityissijoittamisen kontekstissa - Sijoittamisessa koetun arvon määrittely ja mittaaminen) (23.4.2012)

» 16.5.2012 KTL Janne Ruohonen: Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä (27.4.2012)

» 11.5.2012 FL Pirjo Koivuvaara: Hunger, Consumption, and Identity in Elizabeth Gaskell´s Novels (Nälkä, syöminen ja identiteetti Elizabeth Gaskellin romaaneissa) (27.4.2012)

» 4.5.2012 Msc Proscovia Bazanya Namujju: Occurrence of infections with multiple human papillomavirus (HPV) types among Finnish and Ugandan women (Useiden ihmisen papilloomavirustyyppien aiheuttamat infektiot suomalaisilla ja ugandalaisilla naisilla) (17.4.2012)

» 4.5.2012 LL Virpi Liukkonen: Non-standard Employment and Health with Respect to Sense of Coherence and Social Capital (Epätyypillinen työsuhde ja terveys: tarkasteluja koherenssin tunteen ja sosiaalisen pääoman merkityksestä) (23.4.2012)

» 4.5.2012 Ph.D. Swaminathan Rajaraman: An Evaluation of Survival of Cancer Patients Based on Registry Data From Low or Medium Resource Countries (Syöpäpotilaitten rekisteritietoihin perustuvat eloonjäämisarviot kehitysmaissa) (20.4.2012)

» 4.5.2012 FM Vilppu Tuominen: Virtual Microscopy: Design and Implementation of Novel Software Applications for Diagnostic Pathology (Virtuaalimikroskopia: ohjelmistopohjaiset ratkaisut syövän tutkimuksen ja kliinisen diagnostiikan edistämisessä) (20.4.2012)

» 27.4.2012 THM Katja Hautamäki-Lamminen: Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa - tiedontarpeet ja tiedonsaanti (13.4.2012)

» 27.4.2012 LL Katariina Korhonen: Pathological and epidemiological aspects of meningioma with special emphasis to sex hormones (Meningeoomien syytekijät: painotusalueena sukupuolihormonien vaikutus) (13.4.2012)

» 22.4.2012 TeM Mikko Kanninen: Theatre as a project of a body. Artistic research on the theoretical and practical possibilities of modern acting (Teatteri kehon projektina. Taiteellinen tutkimus nykynäyttelemisen teoreettisista ja toiminnallisista mahdollisuuksista) (3.4.2012)

» 20.4.2012 HM Jarkko Bamberg: Shaping Places Online: Exploring the Potential of the Internet for Public Engagement in Spatial Local Governance (Internetin potentiaali kansalaisten osallistumisessa kaupunkisuunnitteluun) (5.4.2012)

» 20.4.2012 YTL Tuija Eronen: Lastenkoti osana elämäntarinaa - narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista (2.4.2012)

» 31.3.2012 YTM Jouko Raivio: "Serenadi G-ruudissa": Jerry Cottonin portinvartijat (2.3.2012)

» 30.3.2012 DI Laura Ylä-Outinen: Functionality of human stem cell-derived neuronal networks - biomimetic environment and characterization (Ihmisen kantasoluista erilaistettujen hermosolujen toiminnallinen aktiivisuus hermoverkossa - biomimeettinen ympäristö ja tutkimus) (20.3.2012)

» 30.3.2012 TtM Kaija Tikkanen: 15 - 20-vuotiaiden nuorten toivo, sen ylläpitäminen ja vahvistaminen (13.3.2012)

» 24.3.2012 FM Maija Kontukoski: Paikallisradiosta musiikkiradioon. Tapaustutkimus eteläpohjalaisen Radio Paitapiiskan toimintakulttuurin ja musiikinvalintaprosessin muutoksista vuosina 1985-2006 (8.3.2012)

» 23.3.2012 HL Mirja Antila: Kehittämispääoman synty ja rakentuminen strategisessa palvelujen laadunkehittämistyössä Case-tutkimus tamperelaisten hyvinvointipalvelujen verkostomaisesta laadunkehittämistyöstä (6.3.2012)

» 23.3.2012 FM Ville Kujala: Human pluripotent stem cell -derived cardiomyocytes: differentiation, analysis and disease modeling (Ihmisen erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistetut sydänlihassolut: erilaistuminen, analysointi ja tautimallintaminen) (1.3.2012)

» 17.3.2012 KL Kati Airosmaa: Viisi vuotta viisaampi? - Tarinoita nuorten musiikinopettajien kehityspoluilta (20.2.2012)

» 10.3.2012 FL Seija-Leena Nevala-Nurmi: Perhe maanpuolustajana. Sukupuoli ja sukupolvi Lotta Svärd- ja suojeluskuntajärjestöissä 1918-1944 (24.2.2012)

» 10.3.2012 FL Mirja Kokko: Sureva mieli sanoin ja kuvin. Läheisensä menettäneen lapsen kokemus Riitta jalosen ja Kristiina Louhen kuvakirjoissa (20.2.2012)

» 9.3.2012 LL Sari Rantala: A Population-based Study of Beta-hemolytic Streptococcal Bacteremia: Epidemiological, clinical and molecular characteristics (Beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttamat verenmyrkytykset: epidemiologiaa, kliinisiä ja molekyyliepidemiologisia ominaispiirteitä) (16.2.2012)

» 9.3.2012 Kandidat Nauk Irina Sarno: Learning Managers in a Transforming Economy - The Case of Russia 1999 - 2006 (Oppivat johtajat muuttuvassa taloudessa -Tapaus Venäjä 1999-2006) (22.2.2012)

» 3.3.2012 FL Vesa Liukko: Modaalisen jazzin tulo Suomeen (17.2.2012)

» 13.1.2012 LL, LuK Anna-Niina Yli-Kuha: Prevalence and socio-demographic determinants of infertility, success of infertility treatments and health of treated women (Lapsettomuuden prevalenssi ja siihen vaikuttavat sosiodemografiset tekijät, lapsettomuushoitojen onnistuminen ja hoidettujen naisten terveys) (2.3.2012)

» 24.2.2012 LL Pirjo Honkanen: Metacarpophalangeal arthroplasty and partial wrist fusion as a surgical treatment in rheumatoid hand disease (Rystystekonivelleikkaus ja ranteen osaluudutus reumakäden kirurgisena hoitona) (7.2.2012)

» 24.2.2012 LL Atte Haarala: Inflammation and Early Atherosclerosis (Tulehdus ja varhainen ateroskleroosi) (7.2.2012)

» 24.2.2012 LL Kirsi Nuolivirta: Bronchiolitis in early infancy. Predictive factors for post-bronchiolitis wheezing (Ilmatiehyttulehdus pienillä imeväisillä. Ennustetekijöitä toistuville hengenahdistuksille) (6.2.2012)

» 22.2.2012 KM Päivi Sutinen: Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana (6.2.2012)

» 17.2.2012 TtM Jutta Pulkki: Aluetason kuntoutusjärjestelmä -Rakenne, organisaatio ja toiminta palvelujen saatavuuden näkökulmasta (20.1.2012)

» 11.2.2012 LL Tom Saariaho: Chronic pain, depressiveness and pain disability - The role of Early Maladaptive Schemas among Finnish pain patients and a control sample (Pitkäaikainen kipu, masentuneisuus ja kivun aiheuttama haitta - Varhaisten haitallisten skeemojen merkitys suomalaisilla kipupotilailla ja verrokkiryhmällä) (27.1.2012)

» 10.2.2012 KM Mohammed Ibn Mukhtar: Implementation Strategies in Reforming Public Organisations: Leadership and Processes (Strategioiden implementointi julkisten organisaatioiden muutoksessa: Johtajuus ja prosessit) (25.1.2012)

» 3.2.2012 FM Kirsti Leppänen: Naisen ääni - manuaalisen käsittelyn ja äänenkäyttöön liittyvän luennon vaikutukset opettajien äänihyvinvointiin (18.1.2012)

» 3.2.2012 LL Juhani Pietilä:Flap Creation in Laser-Assisted in Situ Keratomileusis: From microkeratome to femtosecond laser (Sarveiskalvon LASIK -läpän tekeminen: Mikrokeratomista femtosekuntilaseriin) (24.1.2012)

» 27.1.2012 MSc Bright Nwaru: The role of diet during pregnancy and infancy in the development of childhood allergies and asthma (Varhaisen ravitsemuksen merkitys lapsuusiän allergioiden ja astman synnyssä) (9.1.2012)

» 20.1.2012 VTM Marjatta Kekkonen: Kasvatuskumppanuus puheena. Varhaiskasvattajat, vanhemmat ja lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä (5.1.2012)

» 20.1.2012 MSc (biology) Alfonso Urbanucci: Overexpression of Androgen Receptor in Prostate Cancer (Androgeenireseptorin yli-ilmentyminen eturauhassyövässä) (4.1.2012)

» 20.1.2012 MSc Andro Kull: A Method for Continuous Information Technology Supervision: The Case of the Estonian Financial Sector (Menetelmä tietotekniikan jatkuvaa valvontaa varten: Menetelmän sovelluksena Viron Finanssivalvonta) (30.12.2011)

» 13.1.2012 THM Paula Hakala: Tietokoneen sekä muun informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö ja nuorten tuki- ja liikuntaelinoireet (29.12.2011)

» 13.1.2012 YTM Hanna Ylöstalo: Tasa-arvotyön tasa-arvot (28.12.2011)

» 13.1.2012 TtM Outi Simonen: Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen erikoissairaanhoidon johtamisessa (29.12.2011)

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: soile.levalahti@uta.fi
Muutettu: 11.12.2012 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti