TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Johdatus kulttuuri- ja sosiaaliantropologiaan


Sivukartta
 
Etusivu
Mitä on antropologia?
Luonto ja kulttuuri
Yksilö ja yhteiskunta
Rituaalit ja uskonto
Antropologinen tieto

Erityistermiluettelo
Kirjallisuutta

Alkuun
Alkuun

 

 

Oheiskirjallisuus

Kurssin yleinen oheiskirjallisuus:

Bell, Diane & Caplan, Pat & Karim, Wazir Jahan (toim.). Gendered Fields: Women, Men and Ethnography. London: Routledge 1993.

Harris, Marvin. Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology. New York: Harper & Row Publishers 1988.

Hylland Eriksen, Thomas. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London: Pluto Press 1995.

Kaartinen, Timo. Kuinka kulttuureita käännetään. Arvon tuottaminen ja antropologinen käytäntö. Helsinki: Suomen Antropologinen Seura 1993.

Keesing, Roger & Strathern, Andrew. Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective. New York: Harcourt Brace College Publishers 1998.

Nisula, Tapio (toim). Näköaloja kulttuureihin - antropologian historiaa ja nykysuuntauksia. Helsinki: Gaudeamus 1994.

Rappaport, Roy. Pigs for the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea People. New Haven: Yale University Press 1968.

Sarmela, Matti. Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta. Tietolipas 96. Helsinki: Suomen kirjallisuuden seura/ Suomen Antropologinen Seura 1984.

Siikala, Jukka & Vuorela, Ulla & Nisula, Tapio (toim.). Developing Anthropological Ideas: The Edward Westermarck Memorial Lectures 1983-1997. Transactions of the Finnish Anthropological Society no. 41. Helsinki: The Finnish Anthropological Society 1998.

Viljanen, Anna Maria & Lahti, Minna (toim.). Kaukaa haettua. Kirjoituksia antropologisesta kenttätyöstä. Helsinki: Suomen Antropologinen Seura 1997.

 

Kurssiin liittyvää suomenkielistä kirjallisuutta:

Assmuth, Laura & Tapaninen, Anna-Maria. Antropologian naisongelma. Teoksessa: Tapio Nisula (toim.), Näköaloja kulttuureihin - antropologian historiaa ja nykysuuntauksia. Helsinki: Gaudeamus 1994.

Barnes, Virginia Lee & Boddy, Janice (toim.). Aman - Somalitytön tarina. Helsinki: WSOY 1996.

Lévi-Strauss, Claude. Tropiikin kasvot. Helsinki: Loki kirjat 1997.

Mero, Pia. Ruudun takaa. Kulttuurin kuvia Etelä-Italiassa. Helsinki: Tutkijaliitto 1991.

Nisula, Tapio (toim). Kahdeksan esseetä Claude Lévi-Straussille: Tarua vai totta? Suomen Antropologi (teemanumero) 2/1990.

Nisula, Tapio. Sairauden henget. Parantamisen taito ja paranemisen ehdot Zanzibarilla. Suomen Antropologi 2/1993:61-76.

Nisula, Tapio. Kulttuurien parissa - antropologinen näkökulma. Teoksessa: Sirkka Ahonen (toim.), Ihmistä tutkimassa - ajassa, maailmalla, ajatuksessa. Helsinki: Otava, 1996.

Nisula, Tapio. Etnografia ja terveyden tutkiminen - huomioita metodista. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2/1996:143-151.

Nisula, Tapio & Rastas, Anna & Kangaspunta, Kristiina. Perinteen puhtaus ja somali-identiteetti. Pakolaistytöt kulttuurinsa vaalijoina. Nuorisotutkimus 2/1995:18-29.

Serkkola, Ari. Somalia: taival suvun ja valtion varjossa. Helsinki: VAPK-kustannus 1992.

Swantz, Marja-Liisa. Tansanian nainen. Helsinki: Suomen Antropologinen Seura 1983.