TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Johdatus kulttuuri- ja sosiaaliantropologiaan


Sivukartta
 
Etusivu
Mitä on antropologia?
Luonto ja kulttuuri
Yksilö ja yhteiskunta
Rituaalit ja uskonto
Antropologinen tieto

Erityistermiluettelo
Kirjallisuutta

Alkuun
Alkuun

 

 

Sisällysluettelo


I. Kulttuuri- ja sosiaaliantropologia

Antropologinen tutkimus: mitä se on

Fyysinen antropologia
Kulttuuri- ja sosiaaliantropologia
Voidaanko kulttuuri- ja sosiaaliantropologinen tutkimus määritellä?

Metodi ja tulkinta

Menetelmän valinta
Tulkinnan ongelma

Antropologian oppihistoriaa: kulttuuri ja kulttuuriteoriat

Kulttuuri

Kulttuuri ja kulttuurit

Kulttuuriteoriat

Evolutionismi
Diffusionismi
Boasilainen antropologia ja partikularismi
Funktionalistinen antropologia
Strukturalismi
Antropologiaa 1960-luvulta nykypäiviin

II. Luonto ja kulttuuri

Ekologian haaste

Ympäristö, biologia ja kulttuuri
Ekologinen antropologia
Ekologisen determinismin ongelma

Seksuaalisuus ja kulttuuri

Seksuaalinen käyttäytyminen kulttuurisena käyttäytymisenä
Insesti: kulttuurinen sääntö vai universaali ohje?

III. Yksilö ja yhteiskunta

Sukulaisuus

Miten sukulaisuus määrittyy?
Sukulaisuussuhteet ja sukulaisten nimeäminen: esimerkki kulttuurisesta logiikasta

Avioliitto kulttuurisena instituutiona

Avioliiton tehtävät
Avioliittomuodot ja avioliiton prosessuaalinen luonne
Aviopuolison valinta
Perhe

Sosiaalisen kontrollin konteksti: päätöksenteon, politiikan ja oikeuksien maailma

Politiikka, kontrolli ja sukulaisuus
Kulttuuriset arvot ja merkitykset
Konteksti ja käytäntö
Sukupuolijärjestelmä: naisen asema

IV. Rituaalit ja uskonnollinen elämä

Rituaalinen konteksti

Rituaalit ja symbolit
Tuonpuoleinen maailma
Kultit
Siirtymäriitti

Mitä on uskonto?

Mistä uskonto alkaa, onko magiaa olemassa?
Uskonnon olemus

V. Antropologinen tieto ja uusi vuosituhat

Antropologisen tiedon relevanssi

Antropologinen tieto ja paikalliskulttuurit
Etnisyyden ongelma