TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Johdatus kulttuuri- ja sosiaaliantropologiaan


Sivukartta
 
Etusivu
Mitä on antropologia?
Luonto ja kulttuuri
Yksilö ja yhteiskunta
Rituaalit ja uskonto
Antropologinen tieto

Erityistermiluettelo
Kirjallisuutta

Alkuun

 

 

Erityistermiluettelo

Adaptaatio, kulttuurin ja ihmisten sopeutuminen luonnon ympäristöön.

Animismi, sielu-usko, luonnon sieluttaminen. Animistisissa uskomuksissa ja käytännöissä esineillä ja ilmiöillä katsotaan olevan sielu tai niiden katsotaan omaavan personoidun hengen.

Eksogamia, avioliittokäyttäytymistä ohjaava sääntö tai käytäntö. Se määrää, että aviopuoliso on haettava oman ryhmän ulkopuolelta. Eksogamiasääntö vahvistaa insestikiellon.

Endogamia, avioliittokäyttäytymistä ohjaava sääntö tai käytäntö. Se määrää, että aviopuoliso on haettava yksilön omasta sosiaalisesta ryhmästä tai lähipiiristä, esimerkiksi serkusavioliittojen muodossa.

Etnosentrismi, taipumus arvioida ja arvottaa vieraita tapoja, ilmiöitä ja ihmisiä arvioijan omilla arvoilla ja uskomuksilla tai omien tapojen perusteella. Etnosentristinen asenne johtaa usein rasistisiin näkemyksiin.

Initiaatio, vihkiytyminen uuteen sosiaaliseen asemaan, yleensä ritualisoitu tapahtuma, jossa henkilöön liitetään uusia identiteetin kannalta keskeisiä merkityksiä, vrt. häät.

Klaani, linjasuvuista koostuva laaja sukulaisryhmittymä.

Linjasuku, yksilinjainen eli unilineaalinen sukuryhmä, jonka jäseniksi lasketaan vain isän tai äidinpuoleiset sukulaiset, vrt. matrilineaalisuus ja patrilineaalisuus.

Matriarkaatti, myyttinen yhteisö, jossa poliittinen, taloudellinen ja juridinen valta periytyi naisilta naisille, miehet olivat suljetut päätöksenteon ulkopuolelle. Historiallisia todisteita matriarkaattien esiintymisestä, tarujen amazoneista, ei ole kuitenkaan löydetty.

Matrilineaalinen, äidinpuoleinen polveutumiskäytäntö ja sukulaisuuden laskemistapa. Sukulaisiksi lasketaan vain äidinpuolelta polveutuvat henkilöt: äiti ja yksilön sisaret ja veljet ja äidinäiti ja äidin sisaret ja veljet jne. Lapset kuuluvat samaan sukuun kuin äiti, vrt. patrilineaalisuus. Matrilineaalisuutta ei saa sekoittaa matriarkaatin käsitteeseen, kyse ei ole vallan käytöstä vaan sukulaisuuden laskemistavasta ja polveutumissäännöstä.

Monogamia, yksiavioisuus.

Monoteismi, yksijumalaisuus.

Nomadismi, paimentolaisuus. Elämänmuoto ja elinkeino, joka perustuu karjan vaellusreittien määrittämään kiertoon. Yhteisö vaeltaa karjan laiduntarpeiden ja vuotuiskierron mukaisesti eri paikkojen välillä.

Patrilineaalinen, isänpuoleinen polveutumiskäytäntö ja sukulaisuuden laskemistapa. Sukulaisiksi lasketaan vain isänpuolelta polveutuvat henkilöt: isä ja yksilön sisaret ja veljet ja isänisä ja isän sisaret ja veljet jne. Lapset kuuluvat samaan sukuun kuin isä, vrt. matrilineaalisuus.

Polygamia, moniavioisuus, sisältää kaksi eri muotoa, polygynian eli monivaimoisuuden ja polyandrian eli monimiehisyyden.

Polyteismi, monijumalaisuus.

Relativismi, kulttuurirelativismin mukaan yksittäisen kulttuurin käytäntöjä, uskomuksia ja instituutioita voidaan arvioida ainoastaan kyseisen kulttuurin näkökulmasta. Vieraan kulttuurin täydellinen ymmärtäminen olisi toisin sanoen mahdotonta.

Taksonomia, luokittelujärjestelmä, jossa luokiteltavien asioiden järjestys on hierarkinen ja vertikaalinen siten, että alemmat luokat tai kategoriat sisältyvät aina niiden yläpuolella oleviin luokkiin tai kategorioihin.

Unilineaarisuus, yksilinjaisuus, liitetään usein sukulaisuuden laskemistapoihin, vrt. patri- ja matrilineaarisuus, kuin myös evolutionistien korostamaan kehityslinjaan.