TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Sosiaalipsykologian peruskurssi


 

 

Takaisin

Esimerkki:

Vierusparit ja preferenssi

Kysymys ja vastaus on esimerkki vierusparista, eli kahden puheenvuoron muodostamasta kokonaisuudesta, jossa etujäsenen (kysymys) esiintyminen aiheuttaa normatiivisen odotuksen jälkijäsenestä (että saadaan vastaus). Keskustelu yleensä jatkuu muista aiheista tai uudella toiminnalla vasta kun jonkinlainen jälkijäsen on saatu.

Usein jälkijäseniä voi olla monenlaisia: jos esitetään vaikkapa kutsu, voi sen joko ottaa vastaan tai kieltäytyä. Vaihtoehtoihin ei suhtauduta samalla tavalla, mihin viittaa preferenssin eli ensisijaisuuden käsite. Jos esitettyyn kutsuun vastataan myöntävästi, tuottaa toinen tämän suostumuksen yleensä välittömästi ja selkeästi ilman viivytyksiä tai ehtoja. Tämä osoittaa, että suostumiseen ei liity mitään ongelmallista, vaan se on ensisijainen ja odotuksenmukainen (preferoitu) jälkijäsen kutsuun. Esimerkki on valitettavasti kuvitteellinen (1):

A: Tulisitsä sunnun[taina.
B:                         [sunnuntai käy hyvin.

(1) Litteroinnissa hakasulkeilla merkitään päällekkäispuhunnan alkua ja loppua. Tavallisissa suluissa ilmoitetaan taukojen kestot sekunteina, piste on juuri havaittavissa oleva tauko (0,1 sekuntia tai vähemmän).

Jos taas toinen osapuoli syystä tai toisesta haluaa kieltäytyä kutsusta, on hänen huomattu yleensä viivyttävän vastaustaan ja aloittavan sen jollain muulla keinolla kuin suoraan kieltämällä. Vierusparin kutsu-vastaaminen loppuun saattaminen muodostuu monipolvisemmaksi takelteluineen ja selityksineen. Edellinen kohtaus olisi voinut kuulostaa tämäntapaiselta:

A: Tulisitsä sunnuntaina.
     (0,5)
B: No se on to- vähän hankala kyllä
A: Oisko joku toinen päivä
     (.)
A: sit vaikka
B: Mä luulen et et mä oon nyt tästä eteenpäin aika kiireinen

Tämä havainnollistaa, miten osallistujat itse suhtautuvat kutsusta kieltäytymiseen ei-preferoituna, arkaluontoisena asiana - sitä ei pamauteta päin naamaa. Samoja merkkejä etsimällä voi löytää osallistujien toisilleen asettamia odotuksia myös muissa yhteyksissä, kuin vakiintuneissa vieruspareissa.

Alkuun