TYT | Avoin yliopisto / Avoimen yliopiston verkko-opinnot
TYT
Avoin yliopisto/verkko-opinnot
Sosiologian peruskurssi

 

 

Etusivu
1. Luku:

JOHDANTO

- mitä on sosiologia?
- sosiologian ja arkitiedon välinen suhde
- sosiologian suhde lähitieteisiin
- sosiologinen tutkimus
- sosiologian synty - mitä on moderni?


2. Luku:

KULTTUURI JA ARKIELÄMÄ

- kulttuuri ja kulttuurin tutkimus
- arkielämän muutos
- elämäntapa
- perhe


3. Luku:

SOSIAALINEN
VUOROVAIKUTUS

- arvot
- asenteet
- normit
- roolit
- sosiaalinen toiminta
- yhteenveto


4. Luku:

MODERNI YHTEISKUNTA

- mikä on yhteiskunta?
- Parsons ja funktionalismi
- Marxin kapitalismianalyysi
- globalisaatio
- informaatioyhteiskunta
- Suomen tietoyhteiskuntamalli


5. Luku:

TYÖELÄMÄN TUTKIMUS

- työn sosiologia
- työyhteiskunnan kriisi
- fordismista post-fordismiin
- joustavuus
- tietotyö
- työttömyys


6. Luku:

LUOKKIEN JA SOSIAALISTEN JAKOJEN TUTKIMUS

- luokka-analyysin osa-alueet
- klassikot ja luokkatutkimus
- kaksi tulkintaa nykyajan luokkasuhteista
- vertaileva luokkatutkimus ja Suomi luokkayhteiskuntana
- syrjäytyminen ja alaluokkaistuminen
- uudet keskustelut
- sukupuolijärjestelmä


7. Luku:

POLITIIKKA JA VALTIO

- sosiologinen valtiotutkimus
- hyvinvointivaltio
- politiikan sosiologia
- yhteiskunnalliset liikkeet
- riskiyhteiskunta, moderni, postmoderni


8. Luku:

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN SOSIOLOGINEN TUTKIMUS

- Yhteiskunnallinen muutos
- Moni-ilmeinen muutos
- LopuksiEtusivu