Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Millaista avoimessa yliopistossa opiskelu on?

Opiskelua iloksi ja hyödyksi!

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille – iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta, ilman pääsykokeita. Opiskelu antaa mahdollisuuden

Millaista opiskelu on?

IDEA.gif

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta koostuu eri tutkinto-ohjelmien opintokokonaisuuksista sekä opintojaksoista. Suurin osa opetuksesta on perusopintotasoista, usein opiskelua on mahdollista jatkaa myös aineopinnoissa. Opetustarjonnassa on myös kieli- ja viestintäopintoja. Tutustu opetustarjontaamme.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista eikä opiskelija siksi ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä muihin opiskelijaetuihin. Opinnoista peritään opintojen laajuuden mukainen opintomaksu joka on 15 euroa / opintopiste.

Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä päiväopetuksena tutkinto-opetuksen ryhmissä. Opetusta järjestetään Tampereella, Seinäjoella ja Porissa. Osa opetustarjonnastamme on toteutettu niin, että voit opiskella joustavasti paikasta riippumatta esim. verkko-opintoina. Kaikkiin opintoihimme kuuluu kattavat sähköiset palvelut, jolloin tentteihin ilmoittautumiset ja muut käytännöt hoituvat kätevästi kotoa käsin.

Avoin yliopisto-opetus on tutkinto-opetuksen tapaan jaettu periodeihin. Syyslukukausi jaksotetaan periodeihin I ja II, kevätlukukausi periodeihin III ja IV.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopistotutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen. Opinnot voi sisällyttää tutkintoon mikäli saa myöhemmin tutkinnon suoritusoikeuden. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivulta.

Tarkempaa tietoa opiskelusta löydät Opiskelukäytännöt ja -ohjeet sivuilta.

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 21.6.2017 12.28 Muokkaa