Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Kielitaito

Opetuksemme on lähtökohtaisesti suomen kielellä. Opiskelijalla tulee siis olla riittävä suomen kielen taito.

Englannin kielen osaamisen merkitys kasvaa, kun opinnoissa edetään pitemmälle. Perusopinnoissakin voi olla jo vieraskielistä kirjallisuutta, aineopinnoissa yleensä jo melko paljon, yleisimmin englanninkielistä.

Jos avoimen yliopiston opiskelijalla on tavoitteena hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, hän voi tutkintojen opetussuunnitelmista katsoa, mitä pakollisia kieliopintoja tavoitetutkintoon kuuluu. Pääsääntöisesti tutkinnossa vaaditaan toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli. Useimmat näistä tutkintoihin kuuluvista kielikursseista voi suorittaa myös avoimen yliopiston opintoina. 

Vieraskielisen tekstin lukeminen

 Vieraskielisen tekstin lukeminen voi aluksi olla hidasta, mutta lukemalla perussanavarasto ja tieteenalan termistö tulee pikkuhiljaa tutuksi ja lukeminen nopeutuu.

Vieraskielisen kirjan lukeminen kannattaa aloittaa samoin kuin yleensäkin tenttikirjan: ennen varsinaista lukemista silmäillään ja hahmotetaan kokonaisuus.

Lukemisessa on tärkeää olla takertumatta hankaliin sanoihin. Usein epäselvän sanan merkitys selviää, kun tekstiä lukee eteenpäin. Liiallista sanakirjan käyttöä kannattaa välttää, koska se tekee lukemisesta työlästä ja hidastaa lukemista. Sanan merkitys kannattaa tarkistaa sanakirjasta vain, jos se ei avaudu asiayhteydestä tekstiä eteenpäin lukiessa.

Pitkien virkkeiden ymmärtäminen saattaa aluksi olla vaikeaa. Lukijan kannattaa hakea niistä tärkeimmät lauseenjäsenet subjekti, predikaatti ja objekti eli kysyä: Kuka tekee mitä?

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 28.2.2014 12.24 Muokkaa