Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Opinto-oikeus ja opintomaksut

Opiskelu avoimessa yliopisto-opetuksessa on maksullista. Maksun perusteena on Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnasta perittävästä maksuista. Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 10 euroa/opintopiste. Opintomaksu koskee yhtä opintokokonaisuutta tai -jaksoa.

Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille varataan paikkoja avoimen yliopisto-opetuksen ryhmiin. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Yhteistyöoppilaitokset määrittelevät itse maksunsa ja niistä saa tietoa opintoja järjestävältä oppilaitokselta.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeuden kesto ilmoitetaan opinto-oikeuden vahvistuslomakkeella ja sen voi tarkistaa myös NettiRekasta. Opinto-oikeuden kesto vaihtelee opintojen laajuuden mukaan.

Opintomaksujen laskutus

Lasku opintomaksusta lähetetään opintojen alettua. Mikäli opintomaksu on 250 euroa tai vähemmän, laskutetaan koko summa yhdessä erässä. Yli 250 euron suuruiset opintomaksut laskutetaan kahdessa erässä ja yli 500 euron maksut kolmessa erässä. Tarkemmat maksutiedot löytyvät ko. opintojen tietojen kohdalta opetustarjonta -sivulta tai NettiRekasta.

Opintomaksu on maksettava laskulomakkeessa mainitulla viitteellä viimeistään mainittuna eräpäivänä.

Maksuehdot ja opintojen peruminen

Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on sitova. Jos opiskelija ei voi aloittaa opintoja, hänen tulee perua ilmoittautumisensa opiskelijapalveluun viipymättä tai viimeistään perumispäivänä. Perumispäivä ilmoitetaan opetustarjonta -sivuillamme ao. opintojen kohdalla tai opintoihin hyväksymiskirjeessä. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta ennen opetuksen alkua, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa (tai jos opintomaksu on alle 40 euroa, opintomaksu peritään kokonaisuudessaan). Tämän jälkeen tehdyistä perumisista tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu.

Mikäli opintomaksua ei makseta laskulomakkeella mainittuun eräpäivään mennessä eikä maksujärjestelypyyntöä ole tehty, lähetämme siitä maksukehotuksen.

Mikäli opiskelija ei pysty aloittamaan opintojaan ja koko opintomaksu on jo maksettu, opiskelijalla on oikeus opintomaksun osittaiseen hyvitykseen ainoastaan lääkärintodistuksella. Käsittelykuluina pidettävää osaa opintomaksusta (max. 40 euroa) ei kuitenkaan palauteta.

Avoimen yliopisto-opetuksen maksut korkoineen ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (Laki N:o 706/2007).

Tampereen yliopisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 20.1.2015 13.39 Muokkaa