Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Opintososiaaliset edut

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, joten opiskelija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä ruokailu- tai matkalippujen alennuksiin.

Työ- tai virkasuhteessa oleva tai yrittäjä voi hakea aikuiskoulutustukea (Koulutusrahasto), jos opinnot ovat hänelle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Työtön työnhakija voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella avoimen yliopiston opintoja sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Työtön voi tietyin edellytyksin opiskella myös päätoimisesti osana työllistämissuunnitelmaa, ks. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna.  Neuvottele opiskelusuunnitelmistasi ennen opintojen alkua TE-toimistossa. Automaattista oikeutta opiskeluun työttömyysetuudella ei ole, vaan tuen saaminen opiskeluun harkitaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 28.2.2014 14.02 Muokkaa