Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Oppijana kehittyminen

Oppiminen on omaa aktiivista työskentelyä. Oppija itse rakentaa omaa tietämystään käyttäen rakennusaineksinaan uuden tiedon lisäksi aikaisemmin hankkimiaan tietoja ja kokemuksia.

Oppiminen on elinikäinen prosessi, jota tapahtuu monella eri alueella joko tietoisesti tai tiedostamatta. Oppiminen ei ole pelkästään tietojesi ja valmiuksiesi lisääntymistä, vaan ajattelusi jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä. Oppiminen on ymmärtämistä ja soveltamista, jolloin oppimisen edellytykseksi ei riitä pelkästään oikea tieto käsiteltävästä asiasta, vaan se edellyttää myös tietojesi ja kokemuksiesi prosessointia eli aktiivista ponnisteluasi ja ajan antamista oppimiselle.

Oppimisen tavat ovat aina yksilöllisiä. Yksi oppii parhaiten kuuntelemalla ja ehkä tekemällä muistiinpanoja, toinen hahmottaa opittavan parhaiten vaikkapa käsitekarttojen avulla. Oppijan on tärkeää tunnistaa ja tiedostaa oma tapansa oppia sekä hyödyntää näitä taitoja opiskelussa.

Miten kehitän opiskelutaitojani?

IDEA.gif

Oppiminen on taito, jota on aina mahdollista kehittää.
Oppiminen vaatii opiskelutaitoja, joten voit siis tehostaa oppimistasi kehittämällä oppimistaitojasi ja opiskelustrategioitasi.

Näiltä sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa oppimisesta ja opiskelutaidoista:

Turun yliopiston avoin yliopisto

Opiskelutaidot.fi

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 2.11.2017 13.01 Muokkaa