Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Opintojen suunnittelu

Opiskelu on itsenäistä ja vaatii vastuunottamista omasta opiskelusta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla hahmotat opiskeluun käytettävää aikaa sekä selkiytät oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. Kun tietää, mitä ja miksi opiskelee, sitoutuminen opintoihin on vahvempi ja motivaatio korkeampi. Hyvän ennakkosuunnitelman ansiosta voi rauhassa keskittyä opiskelun vaatimaan työhön.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n laatiminen

Päätavoitteista osatavoitteisiin

Suunnittelu kannattaa aloittaa pohtimalla ensin päätavoitteet; mihin opiskelulla pyrkii ja millä tavoin. Sen jälkeen yleisemmät tavoitteet jaetaan pienempiin osatavoitteisiin. Opiskelijan päätavoitteena voi olla esim. jonkin opintokokonaisuuden suorittaminen ja osatavoitteena kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittaminen. Esim. psykologian perusopinnot voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina 1-1,5 vuodessa. Opetusohjelmassa ilmoitetaan, mitä opintojaksoja psykologian perusopintoihin sisältyy ja miten ja milloin opintojaksot suoritetaan, onko lähiopetusta, tenttejä, oppimistehtäviä jne.

Opiskelun vaatimaa työmäärää voi arvioida opintopistelaajuuden mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Aikataulutus kalenteriin

Opintojen suunnittelu konkretisoituu, kun merkitsee kalenteriin esim. luennot, tenttikirjallisuuden hankkimisen ja lukemisen, tenttipäivät, verkkotehtävien tekemisen. Joillekin opiskelijoille sopii yksityiskohtaisen päivittäisen lukujärjestyksen laatiminen ja noudattaminen, toiselle opiskelun viikkosuunnitelman tekeminen. Suunnitelma ei saa olla liian tiukka ja sitä pitää olla mahdollisuus tarkentaa opintojen edetessä. Aikuisopiskelijan elämä on työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista. Joutenololle ja harrastuksillekin pitää muistaa varata aikaa.

HOPS on prosessiluonteinen ja sitä päivitetään jatkuvasti. Avoimien yliopisto-opintojen opintokoordinaattorit/suunnittelijat antavat tukea henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laadinnassa.

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 6.10.2016 10.31 Muokkaa