Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Tenttiminen

Opetusohjelman mukaisesti järjestetään joko luento- tai kirjallisuustenttejä. Tenteistä käytetään myös nimityksiä kuulustelu tai kertaus.

Luentotentit

Luentotenttejä ovat tentit, joissa suoritetaan oppiaineesta riippuen joko pelkät luennot tai luentojen kanssa yhdessä opintojakson kirjallisuus. Opintojakson luentotenttiin kuuluu yleensä yksi varsinainen tentti ja enintään kaksi uusintamahdollisuutta. Ei kannata kuitenkaan jättää tenttiin tuloa viimeiseen tenttikertaan, sillä mikäli reputtaa tentistä, uusintamahdollisuutta ei ole enää jäljellä, ja jakso jää suorittamatta. Uusintatenttiin voi osallistua, jos ei jostain syystä pääse varsinaiseen tenttiin tai jos varsinaisen tentin suoritus on hylätty tai jos haluaa korottaa arvosanaa.

Kirjallisuustentit

Kirjallisuustenteissä suoritetaan opintojakson kirjallisuus tai osa siitä, siten kuin opintojakson suoritustapa on ilmoitettu. Tentin voi uusia tuloksesta riippumatta; saman opintojakson useista suorituksista jää voimaan korkein arvosana.

Kirjallisuustentit suoritetaan pääasiassa  sähköisinä tentteinä. Sähköisen tentin luokat sijaitsevat Tampereella yliopiston päärakennuksessa ja Pinni B- ja Arvo-rakennuksessa. Myös Seinäjoen ja Porin yliopistokeskuksissa on mahdollisuus suorittaa sähköisiä tenttejä.

Kaikki tentit järjestetään Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännön mukaan. Opiskelijan oikeusturvasta löytyy tietoja opiskelijatietojärjestelmän rekisteriselosteesta.

Tilastoon

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 6.10.2016 10.53 Muokkaa