Sisältöön
tampereen yliopisto: avoin yliopisto: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Avoin yliopistoTampereen yliopistoAvoin yliopisto

Verkko-opinnot / monimuoto-opinnot

Monissa opinnoissamme on verkko-opetusta tai verkkoympäristöjä hyödyntäviä opintoja. Netin kautta opiskelu voi olla esim. luentojen katsomista videotallenteita käyttäen. Opetustarjontasivultamme voit tarkistaa ajankohtaisen tilanteen verkko-opetus- / monimuoto-opetustarjonnastamme. 

Miten verkossa opiskellaan?

Verkko- ja monimuoto-opinnoissa yliopisto-opiskelun itsenäinen luonne korostuu, sillä opintoihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä (lukemista, pohdintaa, kirjoittamista, tiedonhakua, verkkovideoiden katsomista jne.). Verkko-oppimisympäristön keskusteluryhmien avulla opiskelijat ja opettajat voivat olla yhteydessä toisiinsa.

Avoimen yliopiston verkko-opinnoissa hyödynnetään Moodle-kurssiympäristöä , joka tarjoaa esim. keskustelualueet, videoluennot ja chatin ryhmän välisiin keskusteluihin ja wiki-työkalun tekstien työstämiseen.

Verkko- ja monimuoto-opinnot voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla. Verkko-opinnoissa on itsenäisesti, ilman aikataulutusta suoritettavia ja aikataulutettuja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä edellyttäviä opintoja sekä näiden välimuotoja. Opintojaksolla voi olla useita eri työskentelytapoja, esimerkiksi aikataulutettua verkkokeskustelua, ryhmätyönä kirjoitettavia oppimistehtäviä tai esseitä tai itsenäistä kirjallisten tehtävien tekoa.

Aikataulutetuissa opinnoissa on etukäteen määritelty opintojaksojen kirjallisten oppimistehtävien palautusajankohdat ja/tai muulle verkossa tapahtuvalle ryhmätyöskentelylle määritellyt ajankohdat. Tämä edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta osallistua tehtävän työstämiseen verkkokurssialueella säännöllisesti.

Itsenäiset verkko-opinnot koostuvat erilaisten materiaalien itsenäisestä opiskelusta ja niiden pohjalta itsenäisesti työstettävistä kirjallisista tehtävistä (esseistä, tiivistelmistä, harjoitustehtävistä jne.).

Verkko-opintoihin voi sisältyä myös lähiopetusta ja verkko-opiskeluun orientoivaa opetusta. Esim. opintojaksojen alussa voi olla lähitapaaminen, jonka avulla tuetaan verkossa tapahtuvaa työskentelyä ja tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja opettajiin. Joihinkin opintoihin sisältyy myös kirjatenttejä jotka tehdään sähkötentteinä.

Tekstimäinen työskentelytapa

Verkko-opiskelu on suurelta osin tekstimäistä työskentelyä, opiskelu verkossa vaatiikin materiaaleihin ja ohjeisiin perehtymistä.

  • Käytettävä materiaali ja ohjeistukset voi olla painettua (opintojakson kirjallisuus) tai verkkomateriaalia, johon tulee perehtyä hyvin. Verkkomateriaalia voi olla runsaastikin. Mikäli siis haluat lukea materiaalin tulostettuna paperilta, sinun tulee varautua joissakin tapauksissa suuriinkin tulostusmääriin.
  • Keskeistä työskentelyssä on oman tekstin tuottaminen (verkkokeskustelut, oppimistehtävät, referaatti, tiivistelmä, oppimispäiväkirja jne.)
  • Kirjallisten tehtävien työstäminen on paitsi tapa mitata opittua, myös tapa oppia.

Tutorointi

Osassa verkko-opintokokonaisuuksista opiskelijoita ohjaa opettajan lisäksi myös tutor. Tutorien tehtävänä on tukea opiskelijoiden työskentelyä ja ohjata opiskelijoiden tehtävien tekoprosessia. Tutor ei yleensä osallistu tehtävän tekemiseen tai tehtävästä käytyyn sisällölliseen keskusteluun, vaan auttaa aikataulullisesti / sisällöllisesti haasteellisissa työskentelyn vaiheissa. Tutorin tehtävistä kerrotaan lisää opintojakson ohjeistuksessa.

Tilastoon

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 26.11.2014 11.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti