Sisältöön
Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus

Yhteistyöoppilaitokset

Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa. Avoimia yliopisto-opintojamme voi tarjota monissa aikuiskoulutusorganisaatioissa. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneinamme ovat mm:

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat rekisteröidään Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiksi. Oppilaitokset huolehtivat opetuksen toteuttamiseen liittyvistä järjestelyistä ja kustannuksista.

Oppilaitosyhteistyö

Tampereen yliopisto on linjannut yhteistyössä yliopiston ulkopuolisen oppilaitoksen kanssa järjestettävästä avoimesta yliopisto-opetuksesta seuraavasti:  

  1. yliopiston rehtori solmii yhteistyöoppilaitoksen kanssa yhteistyösopimuksen
  2. sopimuksen liitteissä sovitaan erikseen tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisesta avoimesta yliopisto-opetuksesta ja sen hyväksyy tiedekuntien johtaja
  3. yhteistyöoppilaitosten opetusta koordinoidaan yliopistopalveluiden opintopalveluissa
  4. Tampereen yliopiston avoimesta yliopisto-opetuksesta opiskelijasta perittävät maksut yhteistyöoppilaitoksissa ovat seuraavat: opintokokonaisuus 75 e/opiskelija/opiskeluoikeus, yksittäiset opintojaksot 2-5 op 11 e/opintopiste ja sitä laajemmat opintojaksot 60 e/opiskelija/opiskeluoikeus
  5. lisäksi yhteistyösopimuksen liitteissä voidaan sopia opetuksen erityisjärjestelyjen korvaamisesta

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Sirkka Sippola p. 050 522 8014 tai osastosihteeri Kristiina Siitojärvi p. 040-190 1816  (etunimi.sukunimi@uta.fi).

Yhteistyöoppilaitokselle tarjottavia avoimia yliopisto-opintoja

Yhteistyöoppilaitokset voivat tehdä seuraavan lukuvuoden opetusaloitteita Tampereen yliopiston opintopalveluille. Ks. yhteistyöoppilaitoksille tarjolla olevat opinnot, pdf. Yhteistyöoppilaitoksen pitää tehdä virallinen aloitepyyntö suunnitellusta opetuksesta tammikuun 2017 aikana. Myös mahdolliset uudet yhteistyöoppilaitokset voivat hakea opintoja samassa aikataulussa.

 Ohjeita ja lomakkeita yhteistyöoppilaitoksille

 

Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: avoin@uta.fi
Muutettu: 5.12.2017 9.52 Muokkaa