Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Heli Skottman - Silmäryhmä

Tietoa tutkimusryhmästä

Ihmisen pluripotentit kantasolut (ml. alkioperäiset kantasolut sekä indusoidut pluripotentit kantasolut) ovat erittäin lupaava solulähde kudosteknologisiin hoitoihin ja ensimmäiset kliiniset hoitokokeet, joissa näitä soluja hyödynnetään verkkokalvosairauksien hoitamiseksi, ovat maailmalla alkaneet. Perustutkimusta kuitenkin vielä tarvitaan solujen biologisten säätelymekanismien ymmärtämiseksi, jotta näistä soluista voidaan erilaistaa ja tuottaa turvallisia hoitomuotoja.

Ryhmän päätavoitteena on kehittää kantasoluista uusia kudosteknologisia hoitomuotoja silmän verkkokalvon ja sarveiskalvon sairauksien ja vammojen hoitoon, sekä ymmärtää näiden solujen perustoimintoja. Verkkokalvon sairaudet kuten ikärappeuma ja diabeettinen retinopatia vaikeuttavat päivittäisiä toimintoja yksilötasolla, mutta ovat myös kalliita yhteiskunnalle väestön ikääntyessä. Erilaiset sarveiskalvovauriot ja vammat puolestaan koskettavat erityisesti tapaturma-alttiita lapsia ja nuoria.

Tutkimustyöllämme olemme voineet mm. osoittaa (katso tarkemmin julkaisut), että pluripotenteista kantasoluista erilaistetut verkkokalvon pigmenttiepiteelisolut (RPE) vastaavat sekä morfologialtaan että geeni- ja proteiini-ilmentymisen perusteella ihmisen luontaisia RPE-soluja. Lisäksi olemme osoittaneet näiden solujen toiminnollisuuden monin solu- ja molekyylibiologisin sekä solufysiologisin menetelmin. Käytämme tuottamiamme soluja silmäsairauksien mekanismien mallintamiseen ja tutkimme näiden solujen toiminnollisuutta solusiirteenä. Yksi merkittävimmistä viimeaikaisista tutkimustuloksistamme on kehittämämme menetelmä, jonka avulla voimme erilaistaa erittäin tehokkaasti pluripotenteista kantasoluista sarveiskalvon limbaalisia (terveen silmän sarveiskalvon epiteelin uusiutumiskyvystä vastaavat kantasolulut) soluja muistuttavia soluja. Nämä solut ovat erittäin lupaavia ja pidemmän aikavälin tavoitteenamme on aloittaa hoitokokeet näillä soluilla.

Tällä hetkellä menossa olevissa tutkimuksissamme keskitymme pluripotenttien kantasolujen hyödyntämiseen silmäsairauksien tutkimuksessa ja mallintamisessa sekä tutkimme näiden solujen toiminnollisuutta verkkokalvo- ja sarveiskalvosiirteinä. Erityisesti ihmisen indusoidut kantasolut ovat erinomainen työkalu silmäsairauksien tutkimuksessa, sillä olemassa olevalla tekniikalla voimme tuottaa näitä kantasoluja silmäsairautta sairastavan henkilön verinäytteestä ja käyttää näitä kantasoluja tutkimustyökaluna.

Teemme monialaista tutkimusyhteistyötä yhteistyössä monien suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa yhdistäen näin silmäsairauksien kliinisen osaamisen, solu- ja molekyylibiologisen osaamisen sekä monipuolisen insinööritieteiden osaamisen. Monialaisesta yhteistyöstä on esimerkkinä OCULAR THERAPEUTICS tutkimus konsortio

Tutkimustamme rahoittavat mm. Tekes, Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Mary ja George C. Ehrnrootin säätiö sekä monet yksittäiset säätiöt tukemalla tutkimusryhmämme jäseniä henkilökohtaisilla apurahoilla. 

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Arvo Ylpön katu 34
33520 Tampere, Finland
Ylläpito: webmaster@biomeditech.fi
Muutettu: 5.4.2017 10.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti