Sisältöön
tampereen yliopisto: lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta: tutkimus:
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoLääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Daniela Ungureanu - Syövän signalointi

Tutkimuskohteet

Ryhmämme tutkimus keskittyy ROR-perheen pseudokinaaseihin ja niiden osuuteen syövän soluviestinnässä. Tavoitteenamme on karakterisoida ROR1- ja ROR2-proteiinien rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia ja selvittää ROR-proteiinien molekyyliverkosto normaaleissa ja patologisissa signalointikaskadeissa.

Tunnetuista kinaaseista lähes 10 % on luokiteltu pseudokinaaseiksi, koska niiltä puuttuu yksi tai useampi kohdeproteiinien fosforylaatioon yleisesti tarvittavista aminohappotähteistä. Viimeaikaiset rakenteelliset ja toiminnalliset tutkimukset ovat kuitenkin tarjonneet tärkeää uutta tietoa epätyypillisistä proteiinikinaaseista ja osoittaneet, että jotkin pseudokinaaseista ovat katalyyttisesti aktiivisia ja käyttävät fosfaattiryhmän siirtoon ainutlaatuisia mekanismeja. Lisäksi on ilmennyt, että pseudokinaasien poikkeava säätely voi olla kriittinen tekijä ihmisen sairauksissa. Kaikista pseudokinaaseista vajaan 30 % on raportoitu olevan osallisina syöpään.

Olemme erityisen kiinnostuneita molekyylimekanismeista, joiden kautta ROR-reseptorityrosiinikinaasit osallistuvat soluviestintään. Tutkimuksessamme hyödynnämme rekombinanttiproteiinien biokemiallisia analyysejä ROR-proteiinien molekyylirakenteen ja entsymaattisen toiminnan selvittämiseksi. Tavoitteenamme on yhteistyössä kliinisten tutkijoiden kanssa karakterisoida mahdollisia biomarkkereita syöpähoitoja varten ja pyrkiä tunnistamaan uusia pienimolekyylisiä inhibiittoreita, jotka kohdistuvat ROR-proteiinien toimintaan ihmisen sairauksissa.

 
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Arvo Ylpön katu 34
33520 Tampere, Finland
Ylläpito: webmaster@biomeditech.fi
Muutettu: 5.2.2015 7.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti