Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: cost:
Viestintätieteiden tiedekunta
COST

Yleisötutkimusverkoston esittely

Muuttuva yleisöys, muuttuvat yhteiskunnat
Transforming audiences, transforming societies

Muuttuva yleisöys, muuttuvat yhteiskunnat on EU:n tiede- ja teknologiaohjelma COST:in (European Cooperation in Science and Technology) rahoittama yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen ihmisten mediasuhteista kiinnostuneita tutkijoita eurooppalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Verkoston keskeinen ponnin on havainto viestintä- ja mediateknologian kehityksen myötä muutokseen joutuneista yleisökäytännöistä, joihin kohdistuvaa tutkimusta eri maissa halutaan kartoittaa ja koordinoida. Tavoitteena on, että Euroopan tasoinen yhteistyö tuottaisi myös uusia tutkimusideoita ja -avauksia.

Nelivuotinen COST Action ISO906 -yleisötutkimusverkosto aloitti toimintansa keväällä 2010, ja siinä on mukana 29 maata. Verkostoon pyritään linkittämään myös yleisöyden muutoksista kiinnostuneita yritysosapuolia ja kolmannen sektorin, kuten kansalaisjärjestöjen, toimijoita.

Verkostoyhteistyö tapahtuu keskeisesti neljän eri teeman ympärille rakennetussa työryhmässä, minkä lisäksi kerätään tietoa meneillään olevista tutkimushankkeista, järjestetään työpajoja ja kesäkouluja sekä tuotetaan erilaisia raportteja ja julkaisuja. Myös tutkijavaihdon edistäminen on osa toimintaa. Verkoston työryhmät ovat seuraavat:

  1. uudet median lajityypit, medialukutaito ja luottamus viestimiin
  2. yleisöys, vuorovaikutus ja osallistuminen
  3. mediateknologioiden kehitys ja sosiaaliset suhteet
  4. yleisökäytäntöjen muutokset ja sosiaalinen integraatio

Verkoston puheenjohtajana toimii Geoffroy Patriarche (Facultés universitaires Saint-Louis, Belgia) ja varapuheenjohtajana Helena Bilandzic (Zeppelin Universität, Saksa).

Yleisötutkimusverkostoon voi liittyä ottamalla sähköpostitse yhteyttä Geoffroy Patriarcheen (patriarche @ fusl.ac.be).

Suomessa Transforming audiences, transforming societies -verkoston toimintaa koordinoidaan Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä, ja yhteyshenkilönä toimii verkoston johtoryhmän jäsen prof. Seija Ridell (seija.ridell @ uta.fi). Toinen johtoryhmän suomalaisjäsen on prof. Maija Töyry Aalto-yliopistosta (maija.toyry @ aalto.fi).

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 2.4.2011 16.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti