Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: cost:
Viestintätieteiden tiedekunta
COST

Työryhmät

Työryhmä 1: Uudet median lajityypit, medialukutaito ja luottamus viestimiin

Työryhmässä tarkastellaan ihmisten suhteita koko nykyiseen mediaympäristöön ja pohditaan muun muassa tapoja, joilla vanhoista ja uusista viestimistä tehdään tolkullisia. Ryhmän kiinnostuksen kohteena ovat myös medialajityyppien ja -sisältöjen hybridisoituminen sekä julkisen/yksityisen ja tuotannon/kulutuksen välisten rajojen hämärtyminen.

TR1:n Puheenjohtaja: Kim-Christian Schrøder (Roskilde Universitet, Tanska), kimsc@ruc.dk

Työryhmä 2: Yleisöys, vuorovaikutus ja osallistuminen

Työryhmä kohdentaa huomionsa mediavälitteisen julkisen osallistumisen mahdollisuuksiin ja rajoihin. Ryhmässä tarkastellaan muun muassa vanhan ja uuden median ammattilaisten (mukaan lukien toimittajat) osuutta julkisen osallistumisen edistämisessä ja kansalaisuuden rakentamisessa. Kiinnostus kohdistuu myös valtavirta- ja vaihtoehtoviestinten kytköksiin, niiden risteäviin organisaatiorakenteisiin sekä yleisökäytäntöihin.

TR2:n puheenjohtaja: Nico Carpentier (Vrije Universiteit Brussel, Belgia), nico.carpentier@vub.ac.be

Työryhmä 3: Mediateknologioiden kehitys ja sosiaaliset suhteet

Työryhmä pyrkii yhdistämään ihmisten moninaisten mediasuhteiden tarkastelussa keskinäisviestinnällisiä ja joukkoviestinnällisiä näkökulmia. Kiinnostuksen kohteena on sekä uusien viestintä- ja mediateknologioiden käyttö että ’perinteisten’ joukkoviestinten, kuten television ja sanomalehden vastaanotto ja tulkinta. Molempia tutkitaan – yhdessä ja erikseen – sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen ja niiden muokkautumisen kannalta.

TR3:n puheenjohtaja: Frauke Zeller (Ilmenau Universität, Saksa), frauke.zeller@tu-ilmenau.de

Työryhmä 4: Yleisökäytäntöjen muutokset ja sosiaalinen integraatio

Työryhmässä selvitetään, millaisia mahdollisuuksia media eri muodoissaan tarjoaa suhdeverkostojen ylläpitämiseen, tiedon ja kulttuurin jakamiseen, julkiseen osallistumiseen sekä (uusista) kollektiivisista identiteeteistä neuvottelemiseen. Lähtökohtana on, että luokka, sukupuoli, ikä ja etnisyys eivät ole menettäneet merkitystään tarkasteltaessa sosiaalisen integraation tämänhetkisiä olosuhteita.

TR4:n puheenjohtaja: Cristina Ponte (Universidade Nova de Lisboa, Portugal), cristina.ponte@fcsh.unl.pt

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 10.4.2012 11.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti