Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta - COMS alkaen 1.1.2017

Tampereen yliopiston yhdeksän tieteenalayksikköä muuttuvat vuoden 2017 alussa kuudeksi tiedekunnaksi.

Viestintätieteiden tiedekuntaan (COMS) siirtyvät Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL), Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT) sekä Informaatiotieteiden yksiköstä (SIS) Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, TAUCHI-tutkimuskeskus sekä HTI-maisteriohjelma.

Viestintätieteiden tiedekunta


Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (2011-2016)

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT) tutkitaan ja opiskellaan journalismia, viestintää ja teatteria. Yksikössä on kuusi oppiainetta – journalistiikka, mediatutkimus, puheviestintä, teatterin ja draaman tutkimus, musiikintutkimus sekä teatterityö  ja siinä yhdistyvät yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja taiteen alan perinteet.

Laaja-alaista koulutusta

Yksikössä voi suorittaa yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja teatterialan alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

CMT on maan johtava journalistien ja toinen yliopistotasoinen näyttelijöiden kouluttaja. Lisäksi se kouluttaa mm. viestinnän tutkijoita sekä puheviestinnän ja teatterialan asiantuntijoita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Nykyisin tieteenalayksikkö tarjoaa kaksi kandidaatintutkintoon tähtäävää laaja-alaista tutkinto-ohjelmaa, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma sekä teatterityön tutkinto-ohjelma. Edelliseen on lisäksi kaksi erillistä valintaväylää, puheviestinnän ja kuvajournalismin valintaväylät.

Niiden jatkoksi yksikössä on tarjolla kaikkiaan kuusi maisteriopintokokonaisuutta, joista kolme on englanninkielisiä.

Monitieteistä tutkimusta

CMT:ssä tehtävä tutkimus on laadukasta ja monitieteistä. Se tähtää alansa kansainväliseen kärkeen pyrkien löytämään eri oppiaineita yhdistäviä näkökulmia ja lähestymistapoja. Tutkimuksen ajankohtaiset painopisteet ovat:

  1. viestinnän, journalismin ja teatterin muutos
  2. yhteiskunnan medioituminen
  3. vuorovaikutus muuttuvassa maailmassa
  4. esittämisen (performing) ulottuvuudet 

Yksikössä toimii kaksi tutkimuskeskusta, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET ja Tutkivan teatterityön keskus T7.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 4.1.2017 15.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti