Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: esittely: journalistiikka:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Tiedotusopin historiaa

Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, jossa ryhdyttiin järjestämään korkeakoulutasoista opetusta toimittajille. Koulutus aloitettiin Helsingissä, Yhteiskunnallisen Korkeakoulun (YKK) edeltäjässä Kansalaiskorkeakoulussa vuonna 1925.

Alkuvuosikymmeninä YKK:n toimittajatutkinto kesti 2-3 vuotta, ja sen suorittaneet saivat sosionomin oppiarvon. Tämän tutkinnon oli suorittanut toisen maailmansodan loppuun mennessä noin 50 opiskelijaa ja vuosina 1945-1960 toiset 50.

Vuonna 1947 YKK sai sanomalehtiopin professuurin, jälleen ensimmäisenä Pohjoismaista. Mallia haettiin saksalaisesta "Zeitungswissenschaft"-oppiaineesta. Samalla sanomalehtiopin opinnot laajennettiin kattamaan tiedekuntatasoinen ylempi korkeakoulututkinto (yhteiskuntatieteiden kandidaatti/maisteri). Alan ensimmäiseksi professoriksi nimitettiin Eino Suova.

Yhteiskunnallinen Korkeakoulu muutti Helsingistä Tampereelle vuonna 1960, ja samalla se sai yliopiston oikeudet. Sanomalehtiopin opetusta annettiin yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, kun taas toimittajatutkinto kuului opetusjaoston alaisuuteen. Toimittajatutkinnon yliopettajana oli ensin Pentti Salmelin ja sitten Esko Lampinen.

Oppiaineen tieteellistä puolta ryhdyttiin 1960-luvulla muokkaamaan ajan haasteita vastaavaksi. Professorinvaihdoksen yhteydessä oppialaa laajennettiin koskemaan joukkoviestintää yleensä, esikuvana amerikkalainen "mass communication research". Professorina toimi vuodesta 1962 Raino Vehmas. Hänen jälkeensä virkaan tuli vuonna 1973 Pertti Hemánus. 1960-luvun lopulla perustettiin toinen professuuri radio- ja tv-oppia varten. Siihen nimitettiin 1971 Kaarle Nordenstreng.

Vuosien 1960 ja 1990 välisenä aikana suoritti toimittajatutkinnon opetusjaostossa noin 400 opiskelijaa. Samaan aikaan tiedekunnan puolella valmistui noin 500 maisteria lehdistö- ja tiedotusoppi (myöh. tiedotusoppi) pääaineena ja saman verran sivuaineopiskelijoita suoritti toimittajan ammattiin vaadittavat opintokokonaisuudet tiedotusopissa. Kun tähän lisätään 1990- ja 2000-luvuilla valmistuneet yli 500 pääaineopiskelijaa ja saman verran pitkän sivuaineen suorittajia, nousee laitoksessa koko sen historian aikana toimittajakoulutuksen saaneiden määrä yli kolmen tuhannen.

Toimittajakoulutuksen uusi aika alkoi Tampereen yliopistossa vuonna 1993, kun tiedekunnan ja opetusjaoston antama journalistiikan opetus yhdistettiin. Siitä lähtien tiedotusopissa on ollut kaksiportainen tutkintorakenne ns. Bolognan mallin mukaisesti: ensin tieteellis-ammatilliset perusvalmiudet antava kandidaatin tutkinto ja sitten syventävä maisterin tutkinto.

Vuoden 2011 alussa tiedotusopin laitos yhdistyi osaksi Viestinnän, median ja teatterin yksikköä. 1.4.2016 tiedotusoppi-nimen sijaan tulivat journalistiikka (journalism) ja mediatutkimus (media studies). Vuoden 2017 alusta lukien CMT:n oppiaineet ovat uudessa Viestintätieteiden tiedekunnassa.Toimittajakoulutus 90 vuotta (juhlaseminaarin sivut 2015)
Toimittajakoulutus 80 vuotta
(juhlaseminaarin sivut 2006)
Oppituolin historiasta (Hannu Himanen)
Ainejärjestöjen historia  (Timo-Erkki Varpainen)
Ainejärjestöjen saatossa Neekereistä Vostokiin (Kaarle Nordenstreng)
Kommentin kansia 70-luvulta

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 31.10.2016 16.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti