Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: hallinto: henkilöstön rekrytointi: tehtävien hakuohjeet:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
TAMPEREEN YLIOPISTO
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Johtokunta
10.11. 2011

Julkaisujen ryhmittelyä koskeva ohje

Julkaisut pyydetään ryhmittelemään seuraavasti:

A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisuissa
 • Huomaa, että artikkeliväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G

B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

 • Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C. Tieteelliset kirjat (monografiat)

 • Kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
 • Huomaa että monografiaväitöskirja ilmoitetaan lisäksi luokassa G

D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Artikkeli ammattilehdissä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

E. Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön

 • Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli, yleistajuinen monografia
 • (ei yleisönosastokirjoituksia, lyhyitä kommenttipuheenvuoroja tai omakustanteita)

F. Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

 • Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos, julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus, julkinen taiteellinen esitys tai näyttely, tuotantoon/hyödyntämiseen otettu malli tai suunnitelma

G. Opinnäytteet

 • Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö, pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö, lisensiaatintyö, monografiaväitöskirja, artikkeliväitöskirja

H. Patenti ja keksintöilmoitukset

 • Myönnetty patentti, keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

 • Audiovisuaalinen aineisto, tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto

Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite, josta ilmenee tekijät ja artikkelin tai julkaisun nimi ja julkaisija.

Julkaisuluettelon pituutta ei rajoiteta.

Julkaisuluettelo on julkinen asiakirja. Siinä ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 11.11.2011 15.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti