Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: hallinto: henkilöstön rekrytointi: tehtävien hakuohjeet:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
TAMPEREEN YLIOPISTO
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Johtokunta 23.2. 2011

Opetusansioista annettavan selvityksen sisältö (viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnan hyväksymä opetustaidon arviointiohje):

Tehtäväntäyttöselosteessa (professorit) ja hakujulistuksessa (muut opetusvirat) hakijoita pyydetään antamaan selvitys opetustaitoon liittyvistä ansioista (opetusportfolio). Selvityksessä hakijan tulee ryhmitellä opetustaitoon liittyvät ansiot seuraavasti:

Huom ! selvitys opetustaitoon liittyvistä ansioista (näyteportfolio) saa olla korkeintaan kolme (3) sivua

  1. Oma opetusta ja oppimista koskeva näkemys:
  2. Pedagoginen koulutus:
  3. Opetuskokemus (toiminta opettajana ja kouluttajana: tehtävien laatu ja määrä):
  4. Ohjaaminen ja johtaminen (opinnäytteiden ja jatko-opinnäytteiden ohjaaminen, opetus- ja koulutushankkeiden suunnittelu ja johtaminen):
  5. Oppimateriaalin tuottaminen (korkeakouluopetuksessa käytetyt julkaisut, pedagoginen materiaali):
  6. Opetuksen kehittäminen (merkittävät opetuskokeilut ja –uudistukset, opetusta koskevat selvitykset ja tutkimukset):
  7. Opetuksesta annetut arviot (aikaisemmista opetusnäytteistä annetut arvostelut, eritelty opiskelijapalaute, vertaisarviointi, opetuksesta annetut erityismaininnat tai palkinnot).
 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 3.10.2011 15.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti