Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: toimittajakoulutuksen neuvottelukunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta

Toimittajakoulutuksen neuvottelukunnan johtosääntö

Hyväksytty neuvottelukunnan kokouksessa 5.5.2009; päivitetty kokouksessa 1/2010

1§ Tehtävät

Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää journalistien perus- ja täydennyskoulutusta antavien korkeakoulujen keskinäistä yhteistoimintaa sekä niiden yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen ja opetushallinnon kanssa. Lisäksi neuvottelukunta pyrkii kehittämään suomalaista journalismikoulutusta ja eri oppilaitosten työnjakoa.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi neuvottelukunta tekee aloitteita ja antaa lausuntoja alan koulutusta koskevissa asioissa, erityisesti

  • peruskoulutuksen opiskelijavalinnasta ja sisäänottomääristä
  • koulutusohjelmien rakenteesta ja sisällöstä
  • harjoittelusta ja työelämään siirtymisestä
  • ennakointitarpeesta
  • täydennyskoulutuksen tarjonnasta

Neuvottelukunta järjestää vähintään joka toinen vuosi laajemman neuvottelukokouksen, johon kutsutaan alan opettajia, opiskelijoita sekä työelämän edustajia keskustelemaan toimittajakoulutuksen kehittämisestä.

2§ Kokoonpano

Neuvottelukunnan jäsenet ovat

- yliopistoista:  

Tampereen yliopisto
Jyväskylän yliopisto   
Helsingin yliopisto/Svenska social- och kommunalhögskolan
Helsingin yliopisto/Viestinnän laitos
Taideteollinen korkeakoulu

- ammattikorkeakouluista:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

- työmarkkinakentältä:

Suomen Journalistiliiton edustaja sekä SJL:n nimeäminä kolme toimittajakunnan edustajaa eri viestimistä.
Viestinnän Keskusliiton edustaja sekä VKL:n nimeäminä sanomalehtikustantajien, aikakauslehtikustantajien sekä kaupallisen sähköisen viestinnän edustajat.
Yleisradion edustaja

Kukin jäsen nimeää edustajansa neuvottelukuntaan. Oppilaitoksista nimetään yhteydenpidosta vastaava edustaja ja varaedustaja sekä opiskelijoiden edustaja. Neuvottelukunta voi kutsua lisäjäseniä tai asiantuntijoita.

3§ Hallinto


Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi yksi yliopistojen ja yksi ammattikorkeakoulujen edustaja sekä yksi edustaja työmarkkinakentän kummaltakin puolelta. Työvaliokunnan tehtävänä on seuraavan kokouksen valmistelu ja kussakin kokouksessa päätettyjen asioiden edistäminen.

Neuvottelukunnan kotisivut ja arkisto ovat Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön sivujen yhteydessä. Puheenjohtajayhteisö huolehtii sihteeritehtävien organisoinnista.

Päätökset neuvottelukunnassa tehdään yksimielisesti.

4§ Kokoukset

Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja ja työvaliokunta voivat lisäksi kutsua tarvittaessa koolle ylimääräisiä kokouksia.

Työvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

5§ Kustannukset

Kukin jäsen vastaa omien edustajiensa kustannuksista.

Puheenjohtajayhteisö vastaa säännöllisten kokousten aiheuttamista kustannuksista.

Neuvottelukunta voi hakea tukea toimintaansa opetusministeriöltä ja muilta tahoilta.


Johtosääntö pdf-tiedostona

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 12.10.2011 14.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti