Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: täydennyskoulutus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET

Terveysviestintä

Akateeminen moduuli* viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kehittäjille (5 op)

Koulutus korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tehtäviin kuuluu terveyteen liittyvä viestintä ja tiedottaminen tai terveyttä edistävä toiminta esimerkiksi mediassa, julkishallinnossa, terveydenhuollon organisaatiossa, terveysalan järjestössä tai tutkimuslaitoksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyäsi tunnet terveysviestinnän lähtökohdat, keskeiset tutkimuskohteet ja käsitteet. Ymmärrät viestinnän merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa (esim. asiakkaan kohtaaminen, mediayhteistyö, kriisiviestintä), osaat analysoida ja arvioida terveysviestinnän soveltamismahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehittää terveysviestintää tarkoituksenmukaisesti eri kohderyhmille (yksilö, ryhmä, organisaatio).

Koulutuksen aikana osallistujat tekevät moniammatillisina työryhminä terveysviestinnän kehittämistehtävän. Kehittämiskohteet valitaan osallistujien omien ehdotusten pohjalta.

Lähi- ja etäopiskelujaksot

1. Orientoiva jakso verkossa 12.1.–8.2.2017
2. Ensimmäinen lähiopetusjakso Tampereella 9.–10.2.2017
3. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä 10.2.–8.3.2017
4. Toinen lähiopetusjakso Tampereella 9.3.2017
5. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä (jatkuu) 10.3.–5.4.2017
6. Kolmas lähiopetusjakso Tampereella 6.4.2017
7. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävien raportointi 7.–28.4.2017

Etäopiskelujaksohin sisältyy oheiskirjallisuuteen perehtymistä, verkkotyöskentelyä (Moodle), lähitapaamisten teemoihin liittyviä analyysitehtäviä sekä moniammatillisena työtyhmänä toteuttava viestinnän kehittämistehtävä.

Koulutuksen hinta 1200 euroa (arvonlisäveroton koulutus). Hintaan sisältyvät etä- ja lähiopetus, oppimateriaali sekä verkko-opiskelun ja kehittämistehtävän ohjaus.

Koulutuksen järjestävät Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö (HES) ja Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT). Koulutus toteutetaan akateemisena moduulina eli osana yksiköiden maisteriopintoja. Työelämässä oleville osallistujille on ryhmässä varattu kuusi paikkaa. Paikat täytetään hakemusten perusteella.

Hae koulutukseen verkkolomakkeella viimeistään 11.11.2016.

Saatuasi meiltä vahvistuksen kurssipaikasta, täytä ja lähetä meille opintopalvelujen rekisteröitymislomake:
satu.seppa at uta.fi / Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Venla Kuuluvainen (CMT), venla.kuuluvainen at uta.fi
Yliopisto-opettaja Heli Parviainen (HES), heli.parviainen at uta.fi
Suunnittelija Satu Seppä (CMT), satu.seppa at uta.fi

Referenssejä vuosien 2015 ja 2016 terveysviestinnän koulutuksista:

Muuta aiheeseen liittyvää:

* = Aikuisopiskelijoiden osalta akateemisten moduulien osallistujavalinnoissa etusija on korkeakoulututkinnon suorittaneilla osallistujilla. Akateemisiin moduuleihin osallistuvilta maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoilta edellytetään jo suoritettua kandidaatin tutkintoa.

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 1.8.2017 11.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti