Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan siirtyy viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma.

Tähän koulutukseen sovelletaan entisen viestinnän, median ja teatterin yksikön määräyksiä ja ohjeita.


Tohtoriopiskelijoiden opintoja koskevia ohjeita siirretään syksyn 2017 aikana Opiskelun oppaaseen. Vuoden loppuun mennessä löydät kaikki sisällöt Opiskelun oppaasta.

Esitarkastus ja Turnitin-ohjelma

Yliopiston rehtorin päätöksen mukaan kaikkien 1.1.2014 lähtien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa.

Ennen väitöskirjatutkimuksen tms. jättämistä esitarkastukseen opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta ja oppiaineen professorilta, onko työ tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa ja onko tohtorin tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettu.

Ennen väitöskirjan jättämistä Viestinnän, median ja teatterin yksikön kansliaan esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa. Tampereen yliopistossa Turnitin on integroitu Moodle-oppimisalustaan.

Käyttöönoton vaiheet:

1. Sekä ohjaajan että väitöskirjan tekijän on osallistuttava koulutukseen. Kun ohjaaja on osallistunut aiheesta pidettävään koulutukseen, hänelle perustetaan Moodle-alue, jossa on Turnitin-työkalu. Kun myös väitöskirjan tekijä on osallistunut koulutukseen, hänet lisätään ohjaajan alueelle, ja hän voi palauttaa työnsä Turnitin-ohjelmaan työskentelyn eri vaiheissa.

2. Kun ohjaaja antaa luvan jättää väitöskirjakäsikirjoitus tai lisensiaatintutkielma esitaskastukseen ja kun työn tekijä on varma, että lähdeviitteet on merkitty asianmukaisesti, väitöskirjan tekijä syöttää käsikirjoituksen vielä kerran Turnitiniin tekstin virallista alkuperäistarkastusta varten.

3. Ohjaajasi arvioi käsikirjotiuksen alkupräisyyden Turnitinin raportin avullla ja vahvistaa tieteenalayksikölle, että alkuperäisyys on tarkastettu rehtorin 5.12. 2013 antaman päätöksen mukaisella tavalla. Valmis dokumenttimalli löytyy ohjaajan Moodle-alueelta.

4. Tieteenalayksikön ilmoituksen perusteella väitöskirjan tekijälle avataan pääsy uudelle Moodle-alueelle, jonka kautta voi syöttää lopullisen painoon menevän version opinnäytteestä Turnitiniin.

5. Painettuun opinnäytteeseen tulee merkintä: "Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla Tampereen yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti."Englanniksi: The orginality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service in accordance with the quality management system of University of Tampere.

Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus on väittelyluvan hakemista varten jätettävä viestintätieteiden tiedekunnan tutkintohallinnon toimipisteeseen (hallintosihteeri Elisa Laatikainen, Pinni B1052). Huom!  ohjaajan arvio käsikirjoituksen alkuperäisyyden tarkastamisesta on jätettävä tässä yhteydessä.

Kun väitöskirjaksi on tarkoitettu useita julkaisuja, ei aiemmin painettuja julkaisuja tarvitse julkaista uudestaan. Väitöskirjaksi aiottu kokonaisuus on kuitenkin jätettävä kolmena kappaleena. Käsikirjoituksen jättämiseen liittyviä aikataulukysymyksiä voi tiedustella yksiköstä (elisa.laatikainen (a) uta.fi). Mikäli henkilö on suorittanut lisensiaatin tutkinnon muualla kuin Tampereen yliopistossa, jätetään kopio tutkintotodistuksesta tässä yhteydessä.

Väitöskirjakäsikirjoituksen saatteeksi tulee liittää erillinen etusivu, josta käyvä ilmi tekijän henkilö- ja yhteystiedot (myös postiosoite), aiempi tutkinto, yksikön nimi, tohtorin tutkinnon pääaine ja väitöskirjan ohjaaja(-t).

Lisätietoja ohjelmasta ja sen käyttämisestä löydät TaY:n Tutkijakoulun kotisivulta ja Turnit-ohjeistuksesta.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 25.8.2017 10.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti