Sisältöön
tampereen yliopisto: viestinnän, median ja teatterin yksikkö:
Viestinnän, median ja teatterin yksikköTampereen yliopistoViestinnän, median ja teatterin yksikkö

 

Haku tohtoriohjelmaan avoinna huhtikuussa 2016.

Matka-apurahoja haettavana

Tohtoriohjelmaan on laadittu ohjaussuunnitelma.

KAVI-pääte toimii E-siiven 0-kerroksessa, huoneessa 118.

Opinto- ja ohjaussuunitelmalomake
Study and supervisory plan

 

 

Linkkejä

Tampereen yliopiston tutkijakoulu

COMET

T7

Tohtoriopinnot Viestinnän, median ja teatterin yksikössä

Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön (CMT) tohtoriohjelmassa koulutetaan korkeatasoisia joukkoviestinnän ja journalismin, musiikintutkimuksen, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön asiantuntijoita ja tutkijoita.

Tiedotusopin, puheviestinnän, musiikintutkimuksen, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön aloja yhdistää todellisuuden tutkiminen ja esitysten rakentaminen tuosta todellisuudesta, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä konkreettinen taitoulottuvuus, yhteiskunnallisuus sekä viestinnän ymmärtäminen merkitysten näkökulmasta: kuvina, sanoina ja tarinoina.

Suoritettavat jatkotutkinnot

Yksikön tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa tutkinnot seuraavilla aloilla

  • journalistiikassa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
  • mediatutkimuksessa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto tai filosofian tohtorin tutkinto (perustellusta syystä)
  • mediakasvatuksessa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto tai filosofian lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
  • kulttuurintutkimuksessa filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
  • puheviestinnässä filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
  • musiikintutkimuksessa filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
  • teatterin ja draaman tutkimuksessa filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
  • teatterityössä teatteritaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinto”

 

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 3.4.2016 14.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti