Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan siirtyy viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma.

Tähän koulutukseen sovelletaan entisen viestinnän, median ja teatterin yksikön määräyksiä ja ohjeita.


Tohtoriopiskelijoiden opintoja koskevia ohjeita siirretään syksyn 2017 aikana Opiskelun oppaaseen. Vuoden loppuun mennessä löydät kaikki sisällöt Opiskelun oppaasta.

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma on Suomessa ainutlaatuinen, sillä eri oppiaineiden syvällisen ja laaja-alaisen tuntemuksen lisäksi koulutus pyrkii yksikön eri oppiaineiden välisiin dialogeihin. Tohtorikoulutuksen keskeisenä tavoitteena on yhdistää uutta luovilla tavoilla toisiinsa teoreettista kunnianhimoisuutta ja käytäntöpohjaista tutkimusta.

Tohtoriohjelman mukaisen tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä ja ammatillisia asiantuntijoita, joilla on edellytykset toimia vaativissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä ja myös syvällistä tieteenalan teoreettis-metodista taitoa vaativissa muissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä, kuten sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa, korkeakouluhallinnossa, kulttuuri-, taide- ja tiedehallinnossa.

Tohtoriohjelma on tohtorin tutkinto-ohjelma, joka suoritetaan ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti (ks. Opintojen sisältö ja suoritustavat). Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalansa liittyvien muiden
tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtorin tutkinnon suorittaminen jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti

Teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Tohtoriohjelman opinnot  koostuvat tutkijaseminaarista, teoria- ja metodiopinnoista, kansainvälistymisestä ja verkostoitumista koskevista opinnoista, omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista sekä väitöskirjasta tai taiteellisesta opinnäytteestä. Ks.  Opintojen sisältö ja suoritustavat, Tohtorikoulutusopas

Tohtoriopintojen kokonaisuus ja suoritustavat sovitaan ohjaajien kanssa. Jokainen tohtoriopiskelija laatii ohjaajansa kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivitetään määräajoin. Lisäksi tohtoriopiskelija raportoi ohjaajalleen säännöllisesti opintojensa edistymisestä. Ks.  Ohjaus.

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriopiskelijoiden sähköpostilistalla (jatko-opiskelijat.cmt at uta.fi) tiedotetaan tohtoriopintoihin liittyvistä asioista, esimerkiksi opetuksesta. Listaa ylläpitää Elisa Laatikainen (elisa.laatikainen at uta.fi).

Lisätietoja: CMT:n tohtoriohjelman tutkintomääräykset (pdf.)  Tästä löytyy mm. opetussuunnitelma lyhyesti ja tohtoriohjelman tutkintoa koskevat määräykset

Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin katselu- ja kuuntelupiste (KAVI-pääte) on vapaasti käytössä Kansanperinteen arkiston kirjastossa (PÄÄTALO, E-siipi, 0-kerros huone 118).

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 25.8.2017 10.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti