Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: väitöskirja:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Väittelijän ohjeet

Ennen väitöskirjatutkimuksen tms. jättämistä esitarkastukseen opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta ja oppiaineen professorilta, onko työ tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa, ja onko tohtorin tutkintoon kuuluvat muut opinnot suoritettu. Väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus on väittelyluvan hakemista varten jätettävä viestintätieteiden tiedekunnan tutkintohallinnon toimipisteeseen (hallintosihteeri Elisa Laatikainen, Pinni B1052) kolmena täydellisenä, kansioituna, rei'itettynä kappaleena. Lisäksi käsikirjoitus lähetetään yhtenä pdf-tiedostona (elisa.laatikainen (a) uta.fi).

Kun väitöskirjaksi on tarkoitettu useita julkaisuja, ei aiemmin painettuja julkaisuja tarvitse julkaista uudestaan. Väitöskirjaksi aiottu kokonaisuus on kuitenkin jätettävä kolmena kappaleena. Käsikirjoituksen jättämiseen liittyviä aikataulukysymyksiä voi tiedustella yksiköstä (elisa.laatikainen (a) uta.fi). Mikäli henkilö on suorittanut lisensiaatin tutkinnon muualla kuin Tampereen yliopistossa, jätetään kopio tutkintotodistuksesta tässä yhteydessä.

Tutkimukselle määrätään vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla oman yksikön ulkopuolelta. Heidän tehtävänään on antaa yksikölle lausuntonsa siitä, onko käsikirjoituksella sellainen tieteellinen/taiteellinen arvo, että lupa sen julkaisemiseksi väitöskirjana voidaan antaa. Väitöskirjan ja taiteellisen opinnäytetyön esitarkastajat määrää yksikön johtaja ensisijaisen ohjaajan ehdotuksesta (oppiaineen professori ilmoittaa esitarkastajat esittelijälle sähköpostitse johtajan päätöstä varten). Esitarkastajien tulee olla riippumattomia ja vähintään dosenttitasoisia henkilöitä.

Esitarkastusprosessin tarkoituksena on varmistaa, että väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus täyttää korkeimmalle akateemiselle opinnäytteelle asetetut tieteelliset ja muodolliset vaatimukset. Esitarkastaja arvioi väitöskirjaksi tarkoitettua käsikirjoitusta siitä näkökulmasta, täyttääkö se arviointikriteerit niin, että tekijälle voidaan esittää väittelylupaa.

Väittelyluvan myöntää yksikön johtokunta. Kun lupa tutkimuksen esittämiseksi väitöskirjana on myönnetty, yksikön johtokunta määrää julkista väitöstilaisuutta varten kustoksen, jonka tulee olla yliopistoon työsuhteessa oleva professori tai dosentti, ja yhden tai useampia vastaväittäjiä. Väittelyluvan yhteydessä yksikön johtokunta asettaa arvostelutoimikunnan väitöskirjan arviointia varten.

Todistukset

Kun kaikki määräysten ja opintosuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu, opiskelijan on haettava yksiköltä todistusta tutkinnon suorittamisesta todistushakemuslomakkeella. Hakemus, josta ilmenevät vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opintosuoritukset, toimitetaan esittelijälle. Todistushakemusta jätettäessä on opintosuoritusrekisterissä oltava kaikki suoritusmerkinnät. Lomakkeet todistuksen hakemista varten ovat yksikön verkkosivulla osoitteessa: www.uta.fi/cmt/opiskelu/valmistuminen.html

 

 

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 10.1.2017 13.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti