Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: väitöskirja:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Väitöskirjan julkaisu

Väitöskirja kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi taikka yksikön johtajan suostumuksella jollakin muulla kielellä. Väitöskirjan tekijän tulee huolehtia siitä, että käsikirjoituksen kieliasu on moitteeton. Artikkeliväitöskirja voi sisältää eri kielillä kirjoitettuja osia.

Väitöskirjan voi julkaista:

1. sähköisessä muodossa
2. sekä sähköisessä muodossa että painettuna (rinnakkaisjulkaiseminen)
3. painettuna (paperikopiona)

Väitöskirjan julkaisufoorumia on syytä miettiä ajoissa. Jos väittelijä haluaa julkaista työnsä esimerkiksi yliopiston Acta-sarjassa, on kirjastoon otettava yhteyttä jo esitarkastusvaiheessa. Julkaisuluvan saanut väitöskirjan käsikirjoitus on toimitettava pdf-muodossa kirjastoon vähintään 35 päivää ennen väitöstilaisuutta. Aikataulu on ehdoton.

Siinä tapauksessa, että väitöskirjan kustantajana on jokin muu kuin Tampereen yliopisto (Acta-sarja ja TUP), toimittaa väittelijä väitöskirjan virallista käsittelyä varten 13 kappaletta painettuna kirjana tai paperikopiona Viestinnän, median ja teatterin yksikköön. hallintoasiainsihteeri Merita Kallioiselle. Myös sähköisesti julkaistua väitöskirjaa toimitetaan yksikköön 13 kappaletta paperikopiona. Kun kyseessä on artikkeliväitöskirja, on yksikköön luovutettava 13 täydellistä kappaletta (tiivistelmäartikkeli ja muut julkaisut). Tiivistelmäartikkeliin sekä tiivistelmään on liitettävä artikkelien täydellinen luettelo.

Väitöskirjan julkaisemista ja väitöstiedotetta koskevat ohjeet ovat Tampereeen yliopiston kirjaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.uta.fi/kirjasto/tup/actaohjeet.html
Väitösilmoituslomake on täytettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen väitöstä.

Väitöskirjakappaleet on luovutettava yksikköön siten, että ne voivat olla esillä vähintään kymmenen (10) päivää ennen julkista tarkastusta. Yksikkö hoitaa väitöskirjan virallisen jakelun kustokselle, vastaväittäjälle, arvostelutoimikunnan jäsenille, esitarkastajille, ohjaajille, yksikön johtajalle, hallintopalveluille, kirjastoon sekä viestintäyksikköön.

Ennen väitöstilaisuutta väitöskirja on nähtävillä yksikössä sekä sähköisesti julkaistuna lisäksi yliopiston/kirjaston www-sivuilla. Tiedot väitöstilaisuudesta, väitöskirjan saatavuudesta ja nähtävillä olosta ilmoitetaan viimeistään kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta yksikön www-sivuilla.

Väittelijän tulee lisäksi toimittaa yksikköön painettuna 50 suomenkielistä tiivistelmää (pituudeltaan 1-3 sivua, 2-puoleinen kopiointi sallittu). Tiivistelmässä tulee esittää tutkimusongelma, tutkimusaineisto, keskeiset  tutkimusmenetelmät ja tärkeimmät tutkimustulokset. Tiivistelmä annetaan tiedoksi yksikön johtokunnan varsinaisille jäsenille. Loput tiivistelmät toimitetaan jaettavaksi väitöstilaisuudessa.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 26.1.2015 8.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti