Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Journalismiopiskelijat kansainvälisessä vertailussa: Suomen osatutkimus


Tässä hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus suomalaisille korkeakouluissa opiskeleville toimittajaopiskelijoille. Hanke on osa kansainvälistä vertailevaa tutkimusta, ”Journalism Students across the Globe” (JSG), jossa on mukana noin 30 eri maata. Kansainvälisen hankkeen tavoitteena on saada kattava kuva tulevien toimittajien omakuvasta, motivaatiosta, taidoista ja taustoista. Tulevien media-ammattilaisten tutkiminen on oleellista, koska mediakenttä on suurten muutosten edessä, eivätkä aikaisemmat tutkimukset ole ottaneet huomioon sitä, kuinka monitahoiseen ammatilliseen ympäristöön nykyiset opiskelijat tällä hetkellä valmistuvat.

Määrällinen kyselytutkimus on Suomessa toteutettu 265 korkeakouluopiskelijalle (Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Svenska Social- och Kommunal Högskolan, Haaga-Helia AMK, Turun AMK ja Oulun seudun AMK). Vastausten analyysissa pureudutaan kysymyksiin siitä, mitä tulevaisuuden toimittajilta vaaditaan ja mitä he itse ajattelevat journalismista ja heille asettuvista vaatimuksista. Tulokset julkaistaan avoimessa verkkoraportissa sekä tutkimusartikkelissa.

Suomen osahanke tuottaa siis yhtäältä itsenäisesti käytettävissä olevaa tietoa suomalaisista journalismin opiskelijoista ja alan opetusta tarjoavista oppilaitoksista sekä toisaalta laajaan vertailuaineistoon perustuvan kuvan journalismin tulevaisuuden toimijoista ja globaalissa mediamaisemassa. Aineisto tarjoaa myös tuloksia koulutuspoliittiseen päätöksentekoon.

Projektin verkkojulkaisu: Tulevaisuuden toimittajat.

Suomea käsittelevän tutkimuksen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

Lisätietoa kansainvälisestä tutkimushankkeesta: http://www.jstudentsproject.org/

Tutkija:
Jenni Mäenpää
jenni.k.maenpaa(at)uta.fi

Hankkeen vetäjät:
Laura Ahva, laura.ahva(at)uta.fi
Pauliina Lehtonen, pauliina.lehtonen(at)uta.fi (äitiysvapaalla)


Kyselylomake (pdf)

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 4.1.2016 10.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti