Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Julkaisut

Luettelossa ovat julkisesti saatavilla olevat tutkimusraportit sekä joitakin yksikön tutkimuksiin perustuvia muita julkaisuja. Suurin osa COMETin tutkimuksiin perustuvista tieteellisistä julkaisuista on artikkeleita kansainvälisissä ja kotimaisissa journaaleissa, ja ne eivät ole tässä luettelossa. Osa sopimustutkimusten raporteista on vain tilaajan käytössä.  Projektikohtaisilla sivuilla, tutkijoiden omilla sivuilla sekä Tampereen yliopiston SoleCris-tietokannassa on lisää julkaisuja.

Useimmat julkaisut voi ostaa Granum tiedekustantajat -verkkokaupasta. Julkaisujen verkkoversiot: tampub.uta.fi


2017  I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007I 2006 I 2005 I 2004 I 2003 I 2002 I 2001 I 2000 I 1999 I 1998 I 1997

 

2017

Haara, Paula; Reunanen, Esa; Näsi, Matti; Kivivuori, Janne: Väkivalta pirstaloituvassa mediamaisemassa. Fokusryhmätutkimus uhkan kokemuksesta ja rikostiedon lähteistä
Julkaisun verkkoversio

Ahva, Laura; Haara Paula; Hautakangas, Mikko: Sovittelujournalismin käsikirja
Verkkojulkaisu

Gröndahl, Laura; Suutela, Hanna; Männistö, AnssiJournalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus
Julkaisun verkkoversio

Harju, Auli; Koljonen, Kari; Heinonen, AriYyteistä uuteen alkuun: toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta
Julkaisun verkkoversio

Sirkkunen Esa; Haara Paula: Yksityisyys ja notkea valvonta
Julkaisun verkkoversio


2016

Mäenpää Jenni: Todeksi tehty valokuva. Objektiivisuuden rakentuminen uutiskuvajournalismissa
Väitöskirja. Tampere University Press.
Julkaisun verkkoversio

Seuri Olli: Historian journalistinen esittäminen. 1960-luku Helsingin Sanomissa vuosina 2008 ja 2013
Väitöskirja. Tampere University Press.
Julkaisun verkkoversio

Kumpu Ville: Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa: Tekstianalyyttinen tulkinta journalismin tulevaisuusmielikuvituksesta
Väitöskirja. Tampere University Press.
Julkaisun verkkoversio

Kuuluvainen Venla: Supportive Communication in Al-Anon Mutual-aid Groups
Väitöskirja. Tampere University Press.
Julkaisun verkkoversio

Valaskivi Katja: Cool Nations. Media and the Social Imaginary of the Branded Country.
London: Routledge

Custódio Leonardo: Midiativismo de Favela
Julkaisun verkkoversio

Custódio Leonardo: Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth
Väitöskirja. Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio


2015

Mäenpää Jenni: Tulevaisuuden toimittajat. Journalistiopiskelijoille suunnatun surveyn tuloksia Suomesta
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
Julkaisun verkkoversio

Noppari Elina, Raittila Pentti, Männikkö Pirita: Ulvilan surman uutisointia paperilla ja verkossa
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
Julkaisun verkkoversio

Nordenstreng, Kaarle: Mapping BRICS Media
Routledge


2014

Pöyhtäri Reeta, Väliverronen Jari & Ahva Laura: Mistä on suomalainen toimittaja tehty? Worlds of Journalism -surveyn tuloksia Suomesta.
Julkaisun verkkoversio

Hokka Jenni: Kakkoselta kaikelle kansalle: Kuulumisen politiikka YLE TV2:n arkirealistisissa sarjoissa
Väitöskirja. Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio

Luostarinen Heikki & Raittila Pentti: Journalistin vapaus
Vastapaino

Noppari Elina:
Mobiilimuksut - Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto
Julkaisun verkkoversio

Pöyhtäri Reeta: Immigration and ethnic diversity in Finnish and Dutch magazines. Articulations of subject positions and symbolic communities
Väitöskirja. Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio

Reunanen, Esa & Koljonen, Kari: Toimittajan sanansijat
Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio

Seppänen Janne: Levoton valokuva
Vastapaino

Torkkola Sinikka: Tutkimusraportti Vaaliraha ja lautakasa journalismissa - kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija
Julkaisun verkkoversio


Yagodin Dmitry:
The Blogization of Journalism - How blogs politice media and social space in Russia
Väitöskirja. Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio


2013

Kari Koljonen: Seuraa johtajaa! Väliportaan päällikkötoimittajien muuttuvat roolit
Tampere University Press

Kari Koljonen: Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio
Väitöskirja, Tampere University Press

Lehtonen, Pauliina: Itsensä markkinoijat. Nuorten journalistien urapolut ja yksilöllistyvä työelämä
Tampere University Press

Lehtonen Pauliina: Julkisesti uskottavat - Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt
Väitöskirja, Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio

Reeta Pöyhtäri, Paula Haara ja Pentti Raittila: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa
Tampere University Press

Esa Reunanen (toim.): Pienempään kuosiin. Helsingin Sanomien ja Satakunnan Kansan tabloidi-uudistus sisällön, tekijöiden, lukijoiden ja ilmoittajien näkökulmasta. Julkaisun verkkoversio

Uskonto ja media -teemanumero, Media & Viestintä, 2/2013, toim. Jenni Hokka, Johanna Sumiala, Katja Valaskivi ja Suvi Laakso

Vainikka Eliisa, Noppari Elina, Heinonen Ari ja Huhtamäki Jukka: Twiiteryhmiä ja uutispäivittelyä – toimittajana sosiaalisessa mediassa, loppuraportti.
Julkaisun verkkoversio

Journalismikritiikin vuosikirja 2013
Julkaisun verkkoversio

 

2012

Suikkanen Risto, Holma Aino ja Raittila Pentti: Muuttumaton uutinen? Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2007-2012, loppuraportti.
Julkaisun verkkoversio

Heikkilä Heikki, Ahva Laura, Siljamäki Jaana ja Valtonen Sanna: Kelluva kiinnostavuus - Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa.
Vastapaino 2012

Lammassaari Tiina: Piilomainonta ja Julkisen sanan neuvosto
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET
Julkaisun verkkoversio

Herkman Juha & Vainikka Eliisa: Lukemisen tavat - Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella
Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio

Herkman Juha & Vainikka Eliisa: Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET
Julkaisun verkkoversio

Heinonen Ari (toim.): Tablettijournalismia tutkimassa
Julkaisun verkkoversio

Sirkkunen Esa & Cook Clare (eds.): Chasing Sustainability on the Net: International research on 69 journalistic pure players and their business models.
Julkaisun verkkoversio

Haara Paula: Viestintäalan ja -ammattien tulevaisuuden osaamistarpeita. Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle.
Julkaisun verkkoversio

Journalismikritiikin vuosikirja 2012, toim. Johanna Vehkoo
Julkaisun verkkoversio

Maasilta Mari (toim.): Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit
Julkaisun verkkoversio
Tampere University Press

Noppari Elina ja Hautakangas Mikko: Kovaa työtä olla minä - Muotibloggaajat mediamarkkinoilla.
Julkaisun verkkoversio
Tampere University Press

Reunanen Esa ja Harju Auli: Media iholla. Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana
Julkaisun verkkoversio
Tampere University Press

 

2011

Harju Auli, Männistö Anssi ja Heinonen Ari: Debattia tableteista. Pohjustusta lukulaitejournalismin tutkimiseksi.
Julkaisun verkkoversio

Journalismikritiikin vuosikirja 2011, toim. Sanna Kivimäki
Julkaisun verkkoversio

Kangaspunta Seppo (toim.): Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen.

Lehtisalo Anneli: "Tänne kaikki nyt moi". Tyttöjenlehdet kohtamisen ja vuorovaikutuksen tiloina
Julkaisun verkkoversio

Nikunen Kaarina: Enemmän vähemmällä. Laman ja teknologisen murroksen vaikutukset suomalaisissa toimituksissa 2009-2010.
Julkaisun verkkoversio

Ruoho Iiris ja Saarenmaa Laura: Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan. Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena.
Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikön julkaisuja
Julkaisun verkkoversio

Uusitalo Niina, Vehmas Susanna ja Kupiainen Reijo: Naamatusten verkossa. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2
Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikön julkaisuja
Julkaisun verkkoversio

 

2010

Journalismikritiikin vuosikirja 2010, toim. Katariina Kyrölä
Julkaisun verkkoversio 

Julkisot, yleisöt ja media, Veikko Pietilä ja julkisuuspiiri. Suomennoksia ja kirjoituksia julkisista vuorovaikutus- ja toimintamuodoista
Tampere University Press 2010

Maasilta Mari: Suomen televisio ja monikulttuuriset yleisöt
Tampere University Press 2010

Puustinen Liina ja Seppänen Janne: Luottamuksen kuva. Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A113/2010
Julkaisun verkkoversio

Pentti Raittila, Kari Koljonen ja Jari Väliverronen: Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008
Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio

Ruoho Iiris ja Torkkola Sinikka: Journalismin sukupuoli

Simola Anna ja Reunanen Esa: Kaikki toistaiseksi hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A114/2010
Julkaisun verkkoversio

Suikkanen Risto ja Syrjälä Hanna: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2010
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B55/2010
Julkaisun verkkoversio

 

2009

Marko Ala-fossi ja Paula Haara: Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2009
Viestintäviraston julkaisuja 5/2009
Julkaisun verkkoversio

Kunelius Risto, Noppari Elina ja Reunanen Esa: Media vallan verkoissa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 112
Julkaisun verkkoversio

Journalismikritiikin vuosikirja 2009, toim. Auli Harju
Julkaisun verkkoversio  

Mäenpää Jenni ja Männistö Anssi:Kun kaikki videoivat kaikkea. Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B53
Julkaisun verkkoversio

Raittila Pentti, Haara Paula, Kangasluoma Laura, Koljonen Kari, Kumpu Ville ja Väliverronen Jari: Kauhajoen koulusurmat mediassa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A111
Julkaisun verkkoversio

Reunanen Esa ja Suhonen Pertti: Suomen eurovaaliehdokkaat ideologian ulottuvuuksilla. Analyysi Yleisradion vaalikoneelle annetuista vastauksista vuoden 2009 vaaleissa
Verkkojulkaisu

Torkkola Sinikka ja Ruoho Iiris: Subscribing to a woman editor-in-chief? Female and male editors´views on the impact of gender on careers
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B54
Julkaisun verkkoversio

Torkkola Sinikka ja Ruoho Iiris: Tilauksessa naispäätoimittaja? Nais- ja miespäälliköiden näkemykset ja kokemukset sukupuolen vaikutuksesta uraan
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B52
Julkaisun verkkoversio

Valaskivi Katja: Pokemonin perilliset. Japanilainen populaarikulttuuri Suomessa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A110
Julkaisun verkkoversio

 

2008

Ala-Fossi Marko ja Holma Aino: Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2008
Viestintäviraston julkaisuja 9/2008
Julkaisun verkkoversio

Heinonen Ari: Yleisön sanansijat sanomalehdissä
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A108
Julkaisun verkkoversio

Journalismikritiikin vuosikirja 2008, toim. Maarit Jaakkola
Julkaisun verkkoversio

Jyrkiäinen Jyrki: Journalistit muuttuvassa mediassa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B 50
Julkaisun verkkoversio

Kangaspunta Seppo: Keskeneräistä pakolla. Tutkimus digi-tv:n ja mediateknologian kotouttamisesta
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 42
Julkaisun verkkoversio

Kivioja Pasi: Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 106
Julkaisun verkkoversio

Lietsala Katri ja Sirkkunen Esa: Social media, Introduction to the tools and processes of participatory economy
Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorion julkaisusarjassa
Julkaisun verkkoversio

Maasilta Mari, Simola Anna ja Af Heurlin Heidi: Maahanmuuttaja mediankäyttäjänä
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 107
Julkaisun verkkoversio

Maasilta Mari, Rahkonen Juho ja Raittila Pentti: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 103
Julkaisun verkkoversio

Mäenpää Jenni: Muokkausta ja manipulaatiota. Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä
Tampere University Press
Julkaisun verkkoversio

Mäntylä Jorma ja Karilainen Juha: Journalistietiikan kehitys Suomessa ja Euroopassa 1995-2007
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B 49
Julkaisun verkkoversio

Noppari Elina, Uusitalo Niina, Kupiainen Reijo ja Luostarinen Heikki: "Mä oon nyt online!" Lasten mediaympäristö muutoksessa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 104
Julkaisun verkkoversio

Podracing-hankkeen loppuraportti Mobile TV should be more than a television 
Julkaisun verkkoversio

Pentti Raittila, Katja Johansson, Laura Juntunen, Laura Kangasluoma, Kari Koljonen, Ville Kumpu , Ilkka Pernu ja Jari Väliverronen: Jokelan koulusurmat mediassa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 105
Julkaisun verkkoversio

Simola Anna: Tervetullut työvoimaksi. Työperäinen maahanmuutto mediassa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A109/2008
Julkaisun verkkoversio

Suikkanen Risto, Saloniemi Aira ja Holma Aino: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2008
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B 51
Julkaisun verkkoversio

 

2007 

Ala-Fossi Marko: Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007
Viestintäviraston julkaisuja 9/2007

Journalismikritiikin vuosikirja 2007 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2007, toim. Satu Seppä

Kauhanen Erkki ja Noppari Elina: Innovation, Journalism and Future Final report of the research project Innovation Journalism in Finland
Innovaatiojournalismi Suomessa - PowerPoint-materiaali

Luostarinen Heikki, Eskonen Hanna, Horsti Karina, Nikunen Kaarina ja Pöyhtäri Reeta: Maahanmuutto ja media. Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita.
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 41/2007
Julkaisun verkkoversio

Raittila Pentti, Creutz Karin ja Maasilta Mari: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä (väliraportti)

Raittila Pentti (toim.): Keskusteluja etnisyydestä mediassa.
Suomalaisten, maahanmuuttajien ja tutkijoiden tulkintoja
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 102/2007

Reunanen Esa: Toimitustilasto 2006, Syventävä sisällönanalyysi

Rättilä Tiina: Sosiaalisen median mahdollisuudet kodin, koulun ja kunnan viestinnässä
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja B 47

Saloniemi Aira ja Suikkanen Risto: Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta

Syrjälä Hanna: Väkivalta lööppijulkisuudessa (raportti pdf-muodossa)

Syrjälä Hanna: 7 päivää -lehden kansien ja iltapäivälehtien lööppien yhteiset aiheet (raportti pdf-muodossa)

 

2006 

Aittapelto Antti ja Koljonen Kari: Vakiintumisen aika (raportti pdf-muodossa) Elcoteq ja talousjournalismin suhdanteet 2002-2005

Ala-Fossi Marko: Toimiluvanvarainen radiotarjonta 2005 (raportti pdf-muodossa) Yksityisten analogisten radiokanavien sisältötarjonta 16 suomalaiskaupungissa
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 4/2006

Journalismikritiikin vuosikirja 2006 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2006, toim. Laura Ruusunoksa

Digitaalinen LähiTV hankkeen loppuraportti: "Kato, nyt sää oot telkkarissa" Digitaalinen LähiTV paikallisyhteisöjen viestinnässä

Kupiainen Reijo, Niinistö Hanna, Pohjola Kirsi ja Kotilainen Sirkku: Mediakasvatusta alle 8-vuotiaille. Keväällä 2006 toteutetun Mediamuffinssi-kokeilun arviointia. (raportti pdf-muodossa)

Suikkanen Risto: Raportti STT:n käyttäjäkyselystä 2005 (raportti pdf-muodossa)

 

2005 

Journalismikritiikin vuosikirja 2005 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2005, toim. Juho Rahkonen

Kotilainen Sirkku ja Sintonen Sara (toim.): Mediakasvatus 2005. Kansalliset kehittämistarpeet
Oikeusministeriön julkaisu 5/2005
Julkaisun verkkoversio

Noppari Elina: Peruskartoitus digitaalisen median koulutuksesta ja tutkimuksesta Tampereen seudulla (raportti pdf-muodossa)

Rahkonen Juho: Journalisti hyökyaallon harjalla. Aasian katastrofi uutistyön tekijöiden kokemana (raportti pdf-muodossa)

Raittila Pentti (toim.): Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja internetissä
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja 39/2005

Roos Jonna: Etnisyys ja rasismi radiossa. Selvitys kahden päivän ohjelmavirrasta keväällä 2005. Rasismi ja etnisyys mediassa -projektin raportteja.

Seppä Satu (toim.): Media kansalaisuuden rakentajana, 4+4 puheenvuoroa median ja kansalaisuuden suhteista Tampereen yliopistolla 6.10.2005 (raportti pdf-muodossa)

 

2004 

Aalto Satu: Kaupunki mediassa. Tutkimus Tampereen kaupungin tiedottamisesta ja joukkoviestintäjulkisuudesta paikallisissa viestimissä. (Raportti pdf-muodossa)

Journalismikritiikin vuosikirja 2004 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2004, toim. Jukka Pietiläinen

Koljonen Kari, Rajamäki Tiina ja Seppänen Janne: Valtakadun verkoissa. Toimitustyön organisointi ja kuvajournalistinen työprosessi Satakunnan Kansassa

Lehtonen Pauliina: Kansalaisten verkko -Sosiaalinen pääoma asukaslähtöisessä verkkojulkisuudessa (raportti pdf-muodossa)
Cida, Civic Innovations and digital Applications -projektin raportti

Rahkonen Juho: Nato ja Media. Suomen turvallisuuspolitiikasta käyty julkinen keskustelu 2003-2004 (raportti pdf-muodossa). Nato-keskustelu suomalaisessa mediassa -projektin tutkimusraportti

Sirkkunen Esa: Selvitys paikallisesta televisiotoiminnasta Suomessa (raportti pdf-muodossa)

Sirkkunen Esa ja Kotilainen Sirkku (toim.): Toimijaksi tietoverkoissa. Raportti kansalaislähtöisen verkkoviestinnän mahdollisuuksista
Raportti englanninkielisenä pdf-muodossa Towards active citizenship on the net

Suikkanen Risto: Toimittajien näkökulmia Suomen Tietotoimistoon. Vuoden 2004 kyselytutkimuksen tulokset (raportti pdf-muodossa)

Valaskivi Jaakko: Community television Japanissa (raportti pdf-muodossa)

 

2003  

Journalismikritiikin vuosikirja 2003 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2003,toim. Pertti Vehkalahti

Kangaspunta Seppo: Terveyskanavan tarina. Analyysi digi-tv:n ensimmäisestä vaiheesta

Kangaspunta Seppo ja Huusko Marjo: Terveyskanava ei auennut. Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin loppuraportti (raportti pdf-muodossa)

Liikenne- ja viestintäministeriö (raportin tekijät: Mikko Grönlund, Timo Toivonen, Hannele Antikainen, Asta Bäck, Auli Harju ja Esa Sirkkunen): Aikakauslehdet ja uusi teknologia (raportti pdf-muodossa). Raportti löytyy myös liikenne ja viestintäministeriön internet -sivuilta, kohdasta: julkaisut, tutkimus (2003 julkaisusarja A).

Noppari Elina: Monimediaalistuvassa viestintäympäristössä. Digi-TV:n henkilökohtaiset käyttöliittymät (Frendi) -projektin tutkimusraportti (pdf-muodossa)

Markkanen Mari ja Harju Auli: Etnisyys ja rasismi suomalaisissa nuortenlehdissä. Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä syys-lokakuussa 2001. Rasismi ja etnisyys mediassa -projektin raportteja.

Suihkonen Minna: "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu". Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan. (Raportti pdf-muodossa). Rasismi ja etnisyys mediassa -projektin raportteja.

Suikkanen Risto: STT käyttäjiensä arvioitavana. Raportti vuoden 2002 kyselytutkimuksesta toimittajille

 

2002  

Harju Auli: Journalistisen työn sääntely ja ammattietiikka (raportti pdf-muodossa)

Harju Auli, Heinonen Ari, Noppari Elina: Julkisen tilan luonne viestintäympäristönä. MobTV -projektin työraportti 1

Journalismikritiikin vuosikirja 2002
Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2002, toim. Heikki Heikkilä ja Marjut Helminen

Kangaspunta Seppo ja Huusko Marjo: Yksisuuntaista odottelua. Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin väliraportti II. (raportti pdf-muodossa)

Kangaspunta Seppo ja Huusko Marjo: Revoluutiosta evoluutio. Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin väliraportti III. (raportti pdf-muodossa)

Koljonen Kari ja Heikkilä Heikki: Taru yrityksen herrasta. Elcoteq ja talousjulkisuuden suhdanteet vuosina 1997-2001

Noppari Elina: Julkinen tila viestintäympäristönä. Mobiilitelevision käyttökontekstia kartoittamassa

Pekkinen Anna-Maria: Rasismia Internetissä - vierasvihaisen nettiaineiston kartoittamisen väliraportti

Pekkinen Anna-Maria: Rasismia Internetissä - vierasvihaisen nettiaineiston kartoitus, loppuraportti

Raittila Pentti ja Vehmas Susanna: Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä 1999-2000, aineistoraportti

Raittila Pentti (toim. ): Etnisyys ja rasismi journalismissa (pdf)
Tampere University Press

Raittila Pentti, Hokkanen Pekka, Kojo Matti ja Litmanen, Tapio (toim.): Ydinjäteihme suomalaisittain
Tampere University Press

Seppänen Janne: Kaksi kuvaa kaupungistani. Raportti hyvin yksinkertaisesta kuvaprojektista

 

2001 

Heikkilä, Heikki: Ohut ja vankka journalismi. Kansalaisuus suomalaisen uutisjournalismin käytännöissä 1990-luvulla.
Tampere University Press, Mediatutkimuksia 1, tiedotusopin väitöskirja.

Heinonen, Mäkinen, Ridell, Martikainen, Halttu, Sirkkunen:
Locality in The Global Net. The Internet as a space of citizen communication and local publicness
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja 33/200

Journalismikritiikin vuosikirja 2001 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2001, toim. Elina Noppari ja Katja Valaskivi

Kangaspunta, Seppo ja Huusko, Marjo: "Mahdollisuuksien avaruus". Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio -tutkimusprojektin väliraportti, toukokuu 2001.

Kunelius, Risto: Hyvä journalismi? Keskusteluja kiinnostuneiden ja kokeneiden kansalaisten kanssa.
Suomen journalistiliitto, Mediakriittinen julkaisusarja:

Maasilta Mari: Kehitysyhteistyökirjoittelu 90-luvun suomalaisessa lehdistössä.

Noppari Elina, Valaskivi Katja ja Kunelius Risto: Koko kirkon kotimaa. Kolme näkökulmaa Kotimaalehteen ja Talentti-liitteeseen 2001.

Pentti Raittila (toim.) : Mediat ydinjätettä hautaamassa. Eri intressiryhmien julkisuuteen pääsy, dialogi ja argumentointi ydinjätteen loppusijoitusta koskevassa keskustelussa 1999-2001. (raporttien ja artikkelien kirjoittajina Pentti Raittila, Susanna Vehmas, Laura Häkli ja Anna Tommola).
Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja C 34/2001

 

2000 

Heikkilä Heikki: Kotitoimituksen kaveri ja selkänoja. STT:n suoritus ja tulevaisuus toimittajien arvioitavina.

Heikkilä, Heikki & Kunelius, Risto: Julkisuuskoe. Kansalaiskeskustelun opetuksia koneistoille.
Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisuja 21

Heinonen, Mäkinen, Ridell, Martikainen, Halttu, Sirkkunen: Verkkotorilla. Internet kansalaisviestinnän ja paikallisen julkisuuden tilana. Paikallisuus verkkomediassa -projektin loppuraportti pdf-muodossa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C32/2000.

Huusko Marjo: Kuluttajan portti. Kartoitus tietoverkkojen kuluttajapalveluista ja uuden palvelukonseptin hahmottelua.

Huusko Marjo:
"Saa vähän niinku toteuttaa itseään". Aktiivien kokemuksia osallistumisesta Paikallisuus verkkomediassa -hankkeeseen.

Hynninen, Asko & Töyry, Maija & Heikkilä, Heikki:
"Mitä se ministeriön avoimuus voisi olla?" Kansalaisjärjestöjen arvioita valtionhallinnon tiedotuksesta uuden julkisuuslain ja internetin aikakaudella.
Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/4

Journalismikritiikin vuosikirja 2000 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/2000, toim. Elina Noppari ja Sinikka Torkkola

Kunelius Risto: Hyvän ulottuvuuksia. Raportti "ei kenen tahansa" journalismia arvioivista ajatuksista.

Kunelius, Risto: Juttuja lähiöstä.
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 93/2000

Kunelius, Risto & Ridell, Seija (toim.): Kaksi katsetta journalismiin.
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A94/2000.

Mäkimattila Pirkko:
"Olen mukana". Mansetori-sivuston käyttäjätutkimus.

Raittila, Pentti:
Ydinjätteen loppusijoitus mediassa. Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan liittyvä joukkoviestinnän seurantatutkimus
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 30/2000 

Raittila, Pentti & Kutilainen, Tommi: Rasismi ja etnisyys Suomen sanomalehdissä syksyllä 1999
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 31/2000

Saanilahti Marja: Tiedottava, lämmin, monipuolinen. Tampereen Kirkkosanomat lukijoittensa arvioitavana.

Seppälä, Mikko: Puheenvuorojournalismia verkossa. Raportti keskustelualueista tiedotusvälineiden verkkosivuilla.

 

1999 

Harju Auli: Mansemedian alkumetrit. Kokemuksia multimediatoimitamisesta. Locality in the Global Net -projektin osaraportti

Harju Auli:
Journalismi uusmediakirjallisuudessa. Katsaus uuden viestintätekniikan ja journalismin vaikutussuhteita tarkastelevaan kirjallisuuteen

Heinonen Ari:
"Se niinku kuuluu osata". Internet sanomalehtitoimittajan työssä

Huusko Marjo:
Viestintä- ja graafisen alan sekä kolmannen sektorin uusmediaosaaminen ja -koulutustarpeet Pirkanmaalla. Uusmedian koulutustarveselvitys, loppuraportti

Journalismikritiikin vuosikirja 1999 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 1/1999, toim. Marianna Laiho ja Sinikka Torkkola

Kunelius Risto:
Uutisista keskusteluun ja takaisin. Lähiöjournalismi -hankkeen loppuraportti

Kunnas Jouko, Vanhanen Hannu ja Röksä Jarmo:
IMU ja journalismi.

Kuusisto, Päivi ja Sirkkunen, Esa:
Journalismi uuden kynnyksellä
Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Julkaisuja C 29/1999

Leppälä, Asta: Energiatiedon välittymisen tutkimus - Toimittajat linkkinä energiansäästökampanjoinnissa.
LINKKI2, Energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma, julkaisu 11/1999

Maasilta, Mari (toim.): Journalismin muutoskaruselli

Mäkinen Maarit: Yhteisöt verkkomediassa 1999. Raportti alueellisista ja sosiaalisista yhteisöistä verkkomediassa.

Mäkinen Maarit: Internet yhteisöjen palveluksessa. Raportti eräiden yhteisöjen Internet -verkkohankkeista Yhdysvalloissa (Osaraportti projektissa paikallisuus verkkomediassa)

Puranen Tuula, Noppari Elina ja Kunelius Risto: "... ja sitten ehtoolla oikein ajan kanssa". Kolme näkökulmaa Tyrvään Sanomiin 1999

Raittila Pentti, Suikkanen Risto ja Lilja Timo: Rasismi ja etninen syrjintä mediassa. Esitutkimusraportti

Raittila Pentti, Suikkanen Risto ja Lilja Timo: Ydinjätteen loppusijoitus mediassa. julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan liittyvä joukkoviestinnän seurantatutkimus, väliraportti

Ridell Seija: Lehti lukijoidensa puntarissa. Aamulehti yleisöryhmän arvioitavana. Lähiöjournalismiprojektin yleisötutkimuksia 2

Seppälä Mikko: Maksimaalista informaatiota. IMU2 toimittajien näkökulmasta.

 

1998

Hakkarainen, Pirkko: Aluetelevision ideat ja haasteet. Käsityksiä Päijät-Hämeen tv-toiminnasta
Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja, sarja C 27/1998

Halttu Mika: Betaversiot. Raportti eräiden verkkolehtien teknisistä ratkaisuista. Locality -projektin työraportti

Heinonen, Ari : Raportteja verkkojournalismista
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 25/1998

Huusko Marjo: Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa projektin lähtötilannekarkoitus  

Journalismikritiikin vuosikirja 1998 Tiedotustutkimus-lehden erikoisnumero 2/1998

Kansallinen multimediaohjelma 1995-1997. Loppuraportti (toim. Päivi Kuusisto)
Tekes, teknologiaohjelmaraportti 5/1998

Oksman, Virpi: Toisen sukupolven mobiiliviestintä ja sanomalehdet.

Mäkimattila, Pirkko (toim.): Toimittaja ja internet - opas tietokoneavusteiseen journalismiin. Teos on journalisteille suunnattu käytännönläheinen opas, jossa käsitellään internetin avaamia mahdollisuuksia tiedon hankinnassa sekä tiedonhaun suunnittelua ja hankitun tiedon käsittelyä omalla tietokoneella.

Oksman Virpi:
Toisen polven mobiiliviestintä ja sanomalehdet. Yleisötutkimus

 

1997 

Heinonen, Ari: Sanomalehti ja internet - toiveita, huolia, epätietoisuutta
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 21/1997

Heinonen, Ari (toim.): Palstoilta biteiksi - johdatusta verkkolehtijournalismiin
Tampereen yliopiston Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikkö ja Sanomalehtien Liitto

Kunelius Risto: Lähiöjournalismin läksyjä I. Lähiöjournalismiprojektin väliraportti.

Ridell Seija: Aamulehti Hervannassa asuvien puheessa.

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 5.3.2018 16.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti