Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Tutkimuksen teemaryhmät 2017

Esitys on monitieteinen teemaryhmä, jonka jäsenet ovat teatterin ja draaman tutkimuksen, musiikintutkimuksen ja yleisen kulttuurintutkimuksen näkökulmista kiinnostuneita monenlaisista esityksistä kulttuurin julkisina manifestaatioina. Tavoitteena on muun muassa ymmärtää paremmin ihmisten toimijuuden, vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia globalisoituneessa ja kulttuurienvälisessä maailmassamme, mutta myös itse esitystä ihmisen toiminnan muotona, jälkenä ja tuotoksena.
Yhteyshenkilö: Yliopistonlehtori Jarkko Niemi (jarkko.niemi at uta.fi).

Hyvinvointi, toimijuudet, teknologia (HYTTI) tutkii hyvinvoinnin, toimijuuden ja teknologian yhteenkietoutumisia nyky-yhteiskunnassa. Kiinnostuksen kohteena on esimerkiksi millaisia toimijuuksia kulttuuriset ja teknologiset käytännöt rakentavat, miten hyvinvoinnin edistämiseen suunnattu teknologia toimii ja mitä tekemistä näillä on hyvinvoinnin ja hyvinvointivaltion kanssa. Teemaryhmä tarkastelee myös yhdenvertaisuuden esteitä ja mahdollisuuksia sekä sitä, miten media- ja informaatiolukutaidot tukevat toimijuuksia yhteiskunnassa. Ryhmän jäsenten tutkimukset keskittyvät ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin: mm. nuorten toimijuuksien haasteisiin ja tukemiseen pedagogisissa konteksteissa, työikäisten työelämäviestintään sekä ikääntyneiden suhteisiin mediaan ja teknologiaan.
Yhteyshenkilöt: Professori Sirkku Kotilainen (sirkku.kotilainen at uta.fi) ja tutkimuspäällikkö Sanna Kivimäki (sanna.k.kivimaki at uta.fi).

Julkisuuksien tuottaminen (JUTU) tarkastelee muuttuvaa mediaympäristöä ja julkisuuden tuottamisen muotoja. Digitalisoitumisen myötä yhä useampi voi osallistua, tuottaa ja välittää sisältöjä, ja vaikuttaa esimerkiksi siihen miten ja missä yhteiskunnallisia keskusteluja käydään. Ammattimaiset journalistit, sosiaalisen median yksittäiset käyttäjät, yhteisöt, kaupalliset yritykset ja julkiset instituutiot toimivat nykyään lomittain, yhteistyössä tai toisiaan haastaen. Tätä hybridiä mediamaisemaa ja sen tuottamia julkisuuksia tulee siksi tarkastella kriittisesti ja avoimella otteella. Ryhmän jäsenten hankkeet ovat käsitelleet muun muassa muuttuvaa journalistista työtä, rasismin julkisuuksia, globaaleja mediatapahtumia ja verkkokeskustelua.
Yhteyshenkilöt: Professori Kaarina Nikunen (kaarina.nikunen at uta.fi) ja yliopistotutkija Laura Ahva (laura.ahva at uta.fi).

Polte tarkastelee viestinnän ja median poliittisia, taloudellisia, oikeudellisia ja teknologisia järjestelmiä sekä medioituja ympäristöjä eri näkökulmista. Ryhmän jäsenet tutkivat muun muassa viestintäpolitiikkaa, mediatuotantoja, mediakulttuuria, mediaympäristöjä sekä yksityisyyttä ja sananvapautta.
Yhteyshenkilö: Yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi (marko.ala-fossi at uta.fi).

Visuaaliset vuorovaikutukset -ryhmä keskittyy vuorovaikutukseen niin visuaalisten teknologioiden (esim. kamerakuvien) kanssa kuin kasvokkaisessakin interaktiossa. Teknologioita ryhmä tarkastelee ennen kaikkea niiden sosiaalisen merkityksen ja käytön kannalta. Muun muassa valokuvatutkimus, visuaalisen journalismin tutkimus, käyttöliittymätutkimus – ja visuaalinen mediatutkimus ylipäätään – mahtuvat ryhmän työjärjestykseen.
Yhteyshenkilöt: Professori Janne Seppänen (janne.seppanen at uta.fi) ja tutkija Jarkko Kangas (jarkko.kangas at uta.fi)

Vuorovaikutus-ryhmän jäsenet tutkivat poliittista viestintää, ammatillista vuorovaikutusta sekä vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta.
Yhteyshenkilö: Professori Pekka Isotalus (pekka.isotalus at uta.fi)

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 4.4.2017 16.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti