Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Kollektiiviset kirjoituskäytännöt / Collective writing practices

(For English, see below)

Post doc -tutkimukseni käsittelee nykykirjallisuuden kollektiivisia kirjoituskäytänteitä sekä niiden suhdetta tietoyhteiskuntien politiikkaan ja talouteen. Tutkimuksessani kysyn, missä määrin kirjoittamisen kollektiivisuutta korostavat käytännöt haastavat nykytodellisuuden, jossa kulttuuria tuotetaan ja vastaanotetaan ennen kaikkea yksityisomaisuutena.

Kollektiivisesti tuotetulla kirjallisuudella ja kollektiivisilla kirjoituskäytännöillä viittaan kirjoitustapoihin, jotka haastavat perinteisen käsityksen kirjailijasta autonomisena ja luovana hahmona. Näihin kirjoitusmuotoihin kuuluvat ainakin tekstit, (1) joilla on useampi kirjoittaja, (2) jotka siteeraavat tai lainaavat runsaasti muita tekstejä ja (3) joilla on poikkeuksellisen vahva sidos jo olemassa oleviin kirjallisiin teoksiin.

Tällä hetkellä olen kiinnostunut etenkin kirjallisista haltuunotoista, tekstien kierrätyksestä ja kollaasitekniikoista.

Tutkimuksellinen väitteeni on, että nämä vaihtelevat uudet kirjoituskäytännöt muodostavat orastavan kulttuurisen ilmiön, jonka laajempia ulottuvuuksia ja seurauksia ei kuitenkaan ole vielä tutkittu.

Näin ollen tutkimuksellani on kaksi päätavoitetta: (1) tuottaa näiden orastavien käytäntöjen taksonomia, ja (2) analysoida empiirisesti niiden mahdollisia poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia tietopohjaisissa yhteiskunnissa.

Tärkeimpiä tutkimuskysymyksiäni ovat: Tuottavatko tai heijastavatko nämä kirjoituskäytännöt sellaista uudenlaista ymmärrystä kirjallisesta tuotannosta, joka kurkottaa perinteisen kirjailijahahmon tuolle puolen? Vai ovatko ne ennemminkin vain uusia toimintamuotoja, jotka hyödyntävät tämän vanhan hahmon ideologisia perusteita? Haastavatko nämä kirjoitusmuodot niitä olosuhteita, joissa kulttuuria nykyään tuotetaan, vai ovatko ne itse sidoksissa myöhäiskapitalistisen kulutuskulttuurin logiikkoihin? Ja lopulta: raivaavako ne tietä intellektuaaliselle yhteisomalle (commons) ja vahvemmalle julkiselle sfäärille, vai pitäisikö näitä käytänteitä ennemminkin kutsua intellektuaalisiksi varkauksiksi tai piratismiksi?

Tutkimuksen rahoittaja: Suomen Akatemia ja Tampereen yliopisto

Tutkimusperiodi: 2012-2015

Tutkija:

Hanna Kuusela, PhD, Suomen Akatemian tutkijatohtori

hanna.r.kuusela (at) uta.fi
p. (09) 191 22623 / 050 5142264

Työhuone Helsingin yliopistolla

***

IN ENGLISH:

My post doc research investigates contemporary collective writing practices and their relations to the politics of the knowledge based information societies. In my research, I will ask to which extent writing practices that emphasise collective production and reception challenge the contemporary constellations in which culture is produced and received primarily as private property.

By collective writing practices I refer to certain emerging literary practices that seem to challenge the traditional figure of the autonomous, creative, and bourgeois author. These include at least texts that (1) have been produced by several authors, (2) texts that copy or cite widely other texts, or (3) alternatively works that have an unquestionably close tie to already existing literary texts.

I argue that these varying practices give witness to an emerging cultural phenomenon, the wider implications of which remain uninvestigated. Consequently, my research has two main objectives. First, to produce a taxonomy of these emerging literary practices. And second, to analyse empirically their possible meanings for the political and economic regimes of the knowledge based societies, which are characterized both by the rise of crowd sourcing and by the importance of intellectual property rights. The main research questions, thus, are: do these practices entail a new understanding of literary production that goes beyond the traditional author, and do they challenge the dominant contexts of cultural production, or are they themselves caught up in the dynamics of the knowledge-based consumer cultures? Can they pave way for stronger intellectual commons and a public domain, or should they be named as intellectual thefts, robbery, or piracy?

Theoretically and methodologically the research takes place in the intersection of science and technology studies and literary post-structuralism, while participating in recent debates on post-human cultural production, digitalization of culture and algorithmic culture. The research analyses both collectively written texts and their reception to find out what debates and discursive authorities these practices evoke. The research seeks for the influence of these practices and their literary outcomes by reading them in relation to the critical debates they arouse and the networks they build with political and economic practices.

The funder of the project: Academy of Finland and the University of Tampere

The time period: 2012–2015

Researcher:

Hanna Kuusela, PhD, Postdoctoral researcher, Academy of Finland.
hanna.r.kuusela (at) uta.fi
p. (09) 191 22623 / 050 5142264

Office at the University of Helsinki

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: hanna.r.kuusela@uta.fi
Muutettu: 26.11.2013 19.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti