Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Journalisti(n)en johtaminen näkyväksi

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää journalististen toimitusorganisaatioiden
keskijohdon roolia toimitustyön organisoinnissa, erityisesti toimituksellisten
ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Keskeisenä näkökulmana tutkimuksessa on
toimituksellisten rutiinien ja niiden mahdollistaman luovuuden suhde. Tähän liittyy
kysymys yksittäisen toimittajan autonomiasta suhteessa toimitusorganisaation
yhteistyöhön juttukokonaisuuksien työstämisessä.

Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Millaisia ohjausjärjestelmiä on eri välineissä (sanomalehdet, aikakauslehdet,
televisio)?
2. Miten ohjausjärjestelmät liittyvät toimitustyön suunnitteluun?
3. Mikä on keskiportaan johdon rooli arkirutiinien ja johdon välissä?
4. Miten toimitustyön luovuutta johdetaan? Miten formaalia toimitustyö on ja missä
määrin jää tilaa toimittajan yksilöllisille ratkaisuille?
5. Millaisia yhteistoimintarakenteita ohjausjärjestelmät sisältävät? Miten avoimia ne ovat
toimitusten ulkopuoliselle vuorovaikutukselle?

Tutkimuksen kohteeksi otetaan 4-6 eri välineitä edustavaa toimitusta. Näissä kohteissa
selvitetään, millaisia toimituksellisia ohjausjärjestelmiä välineissä on ja miten ne ovat
2000-luvulla kehittyneet. Tutkimusaineistona käytetään toimitusorganisaatioiden sisäisiä
dokumentteja sekä keskiportaan johtajien ja heidän alaistensa haastatteluja.
Tutkimus käynnistyy vuoden 2011 lopussa, ja se valmistuu vuoden 2013 alussa.

Projektin johtaja: Pentti Raittila
Tutkija: Kari Koljonen

Tutkimuksen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö
Tutkimusperiodi: 2011-2013

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 15.2.2012 10.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti