Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus: kohti kiinnostavaa journalismia:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

<< Takaisin projektin alkusivulle

Kohti kiinnostavaa journalismia -projektin julkaisuja

Hankkeen loppuraportti

Heikkilä, Heikki; Ahva, Laura; Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna (2012). Kelluva kiinnostavuus: Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa. Tampere: Vastapaino.

Kansainväliset artikkelit

Ahva, Laura; Heikkilä, Heikki; Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna (2013, tulossa). A Bridge over Troubled Water? Celebrities in journalism connecting implicit and institutional politics. Journalism; Theory, Practice and Criticism.

Heikkilä, Heikki; Ahva, Laura; Siljamäki, Jaana & Valtonen Sanna (2013, tulossa). The Mass, Audience and Public: Questioning preconceptions of news audiences. Teoksessa: Glowacki, Michal & Jackson, Lizzie (toim.) Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York: Routledge/Taylor & Francis Books.

Heikkilä, Heikki; Kunelius, Risto & Ahva, Laura (2010). From Credibility to Relevance: Towards a sociology of journalism’s “added value”. Journalism Practice 4, 3, ss. 274–284.

Kotimaiset artikkelit

Ahva, Laura; Heikkilä, Heikki; Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna (2011). ”Onpas fiksuja lukijoita!” Yleisön ja toimittajien kohtaaminen journalismikritiikin kolmella tasolla. Media & viestintä 34, 4, ss. 825.

Heikkilä, Heikki & Laura Ahva & Jaana Siljamäki & Sanna Valtonen (2011). Syytä huoleen: Sosiaaliset verkostot median ja maailman tulkitsijoina. Teoksessa: Kangaspunta Seppo (toim.) Yksilöllinen yhteisöllisyys. Avaimia yhteisöllisyyden muutoksen ymmärtämiseen. Tampere: Tampere University Press.

Siljamäki, Jaana & Hanna Autio (2010). Mitä ei mielipideuutisoinnissa kerrottu: Vaalirahakohu mediassa pitkäaikaistyöttömien silmin. Teoksessa: Kyrölä, Katariina (toim.) Journalismikritiikin vuosikirja 2010 / Media & viestintä 33, 1, ss. 22–29.

Muita hankkeeseen liittyviä kirjoituksia

Couldry, Nick (2010). Jos ”medialla” on tulevaisuus, niin onko yleisölläkin? Media & viestintä 33, 3. ss. 5-16. (Suomennos: Timo Kylmälä, Joel Kuortti & Heikki Heikkilä.)

Syrjälä, Hanna (2009). Miksi kiinnostavuudesta puhutaan? Projektin julkaisematon työraportti.


Esitelmät kansainvälisissä konferensseissa

Ahva, Laura & Heikki Heikkilä & Jaana Siljamäki & Sanna Valtonen (2011). A Bridge over Troubled Water? Celebrity news and public connection among Finnish readers. NordMedia 2011, Akureyri, Islanti, elokuu.

Heikkilä, Heikki & Laura Ahva & Hanna Autio & Jaana Siljamäki & Sanna Valtonen (2011). What if Everyday Life Is Not that Civic. International Association of Communication (ICA), Boston, toukokuu.

Heikkilä, Heikki & Laura Ahva & Hanna Autio & Jaana Siljamäki & Sanna Valtonen (2010). A Long and Winding Road: Quest for partnership from the perspective of ”audience”. RIPE@2010: Public Service Media After the Recession, Lontoo, syyskuu. 

Heikkilä, Heikki & Laura Ahva & Hanna Autio & Jaana Siljamäki & Sanna Valtonen (2010). A Cause for Concern: News and politically-oriented talk in social networks.  International Communication Association (ICA), Singapore, kesäkuu.

Heikkilä, Heikki & Risto Kunelius & Laura Ahva (2009). From Credibility to Relevance: Towards a sociology of journalism’s “added value”. Future of Journalism, Cardiff, syyskuu.

Valtionen, Sanna; Siljamäki, Jaana; Ahva, Laura & Heikkilä, Heikki (2011). Content-Generated Users: Revisiting reception studies in the age of  media convergence. NordMedia 2011, Akureyri, Islanti, elokuu.


Muu kansainvälinen yhteistyö

Syyskuussa 2009 hanketta suunniteltiin kansainvälisessä tutkijatapaamisessa ja tohtorikoulutettavien kurssilla Media, Civic Culture and Public Engagement Roskildessa, Tanskassa.

Lokakuussa 2009 projektin vieraana Tampereella oli professori Kevin Barnhurst Chicagon yliopistosta. Barnhurst piti vierailunsa aikana mm. luennon Mixing Methods in Media Research.

Maaliskuussa 2010 Tampereella vieraili projektin kutsumana professori Nick Couldry, Lontoon yliopiston Goldsmiths Collegesta. Couldryn vierailun yhteydessä järjestettiin avoin kaksipäiväinen tutkijaseminaari ja yleisöluento, joissa käsiteltiin hankkeen kannalta keskeisiä teemoja, kuten yleisöyttä ja julkista kytkentää.

Toukokuussa 2011 Kohti kiinnostavaa journalismia -projekti osallistui ICA konferenssissa järjestettyyn Civic Agency in the Cross-Media Landscape -paneliin Bostonissa.

 

Hankkeen esittelyt kotimaassa

2009
Toukokuussa hankkeen ideaa esiteltiin paikallislehtien päätoimittajille sekä toimittajille Uutispäivä Demarissa.

Marraskuussa projektista kerrottiin Suomen Lehtiyhtymän sanomalehtien esimiesten koulutuksessa.

Joulukuussa hanketta esiteltiin Journalistiliiton järjestämässä tilaisuudessa Pirkanmaan, Satakunnan ja Turun journalisteille.

2010
Maaliskuussa tutkimuksen verkostonäkökulmaa esiteltiin Alma Median lehtien uutispäälliköille.

Syyskuussa hankkeen yleisötutkimuksesta kerrottiin Journalistiliiton Itä-Suomen Journalismin Päivillä.

Marraskuussa hanketta esiteltiin COST-yleisötutkimusverkoston kansallisessa tapaamisessa Tampereella.

2011
Helmikuussa pidettiin esitelmä yleisön antamasta journalismikritiikistä Mediatutkimuksen päivillä Turun yliopistossa.

Maaliskuussa tutkimuksen tuloksista ja niiden hyödyntämisestä lehden kehittämiseksi keskusteltiin Kauppalehden toimituksessa.

Kesäkuussa hankkeen tutkijat esittelivät hanketta toisessa COST-yleisötutkimusseminaarissa Espoossa.

Syykuussa projektin alustavia tuloksia esiteltiin Suomen Paikallissanomien päätoimittajapäivillä Nokialla.

Lokakuussa keskeisistä havainnoista keskusteltiin Suomen Lehtiyhtymän esimiesten koulutuspäivillä Tampereella.

2012
Tammikuussa hanketta esiteltiin paikallislehtien toimittajille Suomen Paikallissanomien Tulevaisuuden paikallisjournalisti -kurssilla Tampereella.

Helmikuussa projektista keskusteltiin COMETin ja Pirkanmaan Journalistien tapaamisessa.

Marraskuussa Kelluva kiinnostavuus -kirjan julkistamistilaisuus Helsingissä

Marraskuussa kirjan esittely Pohjois-Suomen Journalismin päivillä Oulussa sekä Keski-Suomen Journalismin päivillä Jyväskylässä.

Joulukuussa kirjaa esiteltiin Keskisuomalaisen toimituksen Sisältötunnilla.

 

<< Takaisin projektin alkusivulle

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 14.12.2012 12.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti