Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa

Tutkimuksessa selvitetään, millaiset seikat tekevät julkisuuteen osallistumisesta mielekästä ja millaisia riskejä siihen sisältyy. Kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista pidetään yleisesti tärkeänä, ja poliitikkojen halutaan käyvän avointa julkista keskustelua. On kuitenkin ilmeistä, että julkisuuden kokeminen palkitsevaksi tai uhkaavaksi voi rohkaista tai ehkäistä julkiseen keskusteluun osallistumista, ja esiintymisten yleisössä herättämät tunnereaktiot voivat aiheuttaa esiintyjälle huomattavaa hyötyä tai jopa väkivallan uhkaa. Jälkimmäisestä käyvät esimerkeiksi internetin niin sanotut viharyhmät, jotka voivat syntyä hetkessä ja suunnata suuren ihmisjoukon aggression yhtä henkilöä tai ryhmää kohtaa. Julkisuuden palkitsevuus puolestaan voi liittyä esimerkiksi kokemukseen tärkeiden asioiden edistämisestä, mielihyvään huomion kohteena olemisesta tai tunnettuuden tuomiin taloudellisuus etuihin.

Tutkimuksen pääasiallisena menetelmänä käytetään teemahaastatteluja. Haastateltaviksi valitaan sekä näkyviä poliitikkoja että henkilöitä, jotka osallistuvat aktiivisesti julkiseen keskusteluun muuten kuin ammattinsa tai luottamustehtävänsä takia. Haastatteluissa käydään läpi haastateltavan kokemuksia julkisuudessa toimimisesta ja sen kohteena olemisesta tämän uran eri vaiheissa. Näin syntyvästä aineistosta tyypitellään erilaisia tunne- ja muita kokemuksia ja selvitetään, miten ne liittyvät julkisuudessa esiintymisen motivaatioon ja tapaan. Haastattelujen lisäksi analysoidaan media-aineistoja. Media-aineistojen analyysin avulla vertaillaan tunneilmaisujen luonnetta erilaisilla media-areenoilla.

Tapahtumat

Media iholla. Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana -kirjan julkistamisseminaari 28.5.2012 Päivälehden museossa Helsingissä.
Seminaarin ohjelma

Alustukset

Reunanen, Esa & Harju, Auli: Media iholla. Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana. Alustus kirjan julkistamisseminaarissa Helsingissä 28.5.2012.

Reunanen, Esa: Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa. Alustus Mediatutkimuksen päivillä Turussa 4.2.2011.

Julkaisut

Harju, Auli (2015) Kokemuksellisuus yhteiskunnallisen toiminnan pontimena - Kansalaisaktivistien näkemyksiä osallistumisesta ja mediassa toimimisesta. Politiikka 57:1, 33-43.

Reunanen, Esa (2012) Mediapääoma poliitikkojen kokemana. Media & Viestintä 35:2, 5-22.

Reunanen, Esa & Harju, Auli (2012) Media iholla. Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana. Tampere: Tampere University Press.

 

Tutkijat

Esa Reunanen
Puh. 050 318 5943

Auli Harju
Puh. 050 318 5925

Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Projektikausi: 2010 - 2012

Project page in English

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 16.4.2015 16.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti